a123

Arbeid med HIV/AIDS og livstilsrelaterte sykdommer i India

Tross en raskt voksende økonomi står verdens nest mest folkerike land fortsatt overfor store utfordringer.

Et voksende problem i India

Siden 1990-tallet har HIV/AIDS blitt et stadig voksende problem i India, og FN estimerer at ca 2,4 millioner lever med HIV i landet. Dette gjør India til et av de landene i verden hvor flest mennesker berøres av HIV/AIDS epidemien. Behovene er store - både når det gjelder forebygging og når det gjelder å ivareta de menneskene som allerede er smittet. Nå er også livsstilsrelaterte sykdommer, som diabetes og høyt blodtrykk, et økende helseproblem. I dag er det rundt 61,3 millioner mennesker i India som lider av diabetes.

Frelsesarmeen - en pionér

Frelsesarmeen i India var en av de første organisasjonene som tok opp kampen mot HIV/AIDS i India. I dag videreføres denne innsatsen blant annet gjennom et landsomfattende program støttet av Frelsesarmeen i Norge og Norad, som nå og inkluderer et sterkere fokus på livsstilsrelaterte sykdommer.  

Forebygging og behandling

Arbeid med HIV/AIDS og livstilsrelaterte sykdommer i India

I tråd med Frelsesarmeens generelle tilnærming, er målsettingene for programmet å arbeide mest mulig helhetlig. Programmet omfatter derfor en rekke ulike innsatser innenfor områder som forebygging, utredning, holdningsskapende arbeid, nettverksbygging med både lokale myndigheter og likesinnede organisasjoner, samt behandling og psykososial støtte til personer rammet av HIV/AIDS og deres familier, og diabetesklubber.

Gjennom programmet har mange lokalsamfunn blitt nådd med informasjon om HIV/AIDS og livstils relaterte sykdommer for første gang.

Lokal forankring

Det er de som selv er rammet som vet best hvilke behov de har og hvilke løsninger som trengs, og Frelsesarmeen har som grunnfilosofi å anerkjenne de ressurser og den verdi som enhver person selv besitter. Likevel kan ekstern støtte ofte være helt avgjørende for at lokale tiltak iverksettes. Derfor er et viktig fokusområde for programmet å legge til rette for lokale responser til helseproblematikken ved hjelp av fasiliteringsmetoden "Faith Based Facilitation."

Lokale og regionale team, med støtte fra et nasjonalt team med ekspertise innen denne metodikken, besøker lokalsamfunn og tilrettelegger for at de selv kan igangsette eller videreutvikle egne responser til helseproblematikken og beslektede utfordringer. Denne tilnærmingen sikrer lokal forankring, og bidrar til at programmet oppnår varige positive resultater.

 

Om du ønsker å støtte det arbeidet som gjøres i India så kan du gjøre det ved å sende en gave til 3000.15.07350 merket "Arbeid med HIV/AIDS og Livsstils relaterte sykdommer, India".