a123

Diakonalt arbeid blant barn og unge i Moldova

Diakonalt arbeid blant barn og unge i Moldova

Moldova er kjent som Europas fattigste land. Ekstrem fattigdom er et stort problem i mange landsbyer og byer – og årlig inntekt kan ligge ned mot $ 250 (NOK 2 150).

Arbeidsløshet ligger på 80 % og mange mennesker er avhengige av vellykkede avlinger fra eget jordbruk for å tjene nok til å forsørge seg og sin familie. Moldova har også mange sosiale problemer som følge av foreldre reiser ut av landet uten barna, for å finne arbeid.

Alkoholisme er et utbredt samfunnsproblem og i likhet med at mange ofre for menneskehandel rekrutteres herfra.

”See me” er navnet på etter-skoletid prosjektene våre i Moldova. Disse har som mål å møte behovene til barn fra utsatte familier.

Barn har behov for oppmuntring, støtte, omsorg og trygg kontakt med voksne i sin hverdag. Gjennom å drive See me-prosjekter ønsker vi å sørge for at disse behovene møtes og gjøre alt vi kan for å bygge deres selvtillit og at de skal føle seg sikre på sin egen person.

I Moldova vokser mange barn opp i vanskelige miljøer og blir regelmessig møtt med negative og ødeleggende kommentarer, derfor er det for oss viktig at barna vet at vi ser dem, vi hører dem, vi setter pris på dem, vi ønsker å være der og støtte dem mens de lever ut sitt fulle potensiale.. Navnet ”See me” er en konstant påminnelse til alle som er involvert i prosjektet om at vi er kalt til å dele dette budskapet med barna som er innom. Dette er et budskap som vi mener er veldig å viktig at barna tar innover seg og dette ønsker vi at skal skinne klart frem både i ord og handling.

Vi jobber forebyggende og med dette ønsker vi å sørge for at barna vi kommer i kontakt med skal unngå å bli offer for menneskehandel, trafficking. Å bygge opp barnas selvtillit kan bidra til at de ikke like lett blir offer for voksne som ikke har gode hensikter.

Vårt mål er å gi 15-30 utsatte barn ved hvert dagsenter et sted å komme til etter skolen. Vi tror at det å veilede og støtte barna kan være med å forme en lysere fremtid for dem. Barna får et trygt miljø, viktig kunnskap som kan være avgjørende deres liv og god kontakt med voksne som kan fungere som forbilder for dem i deres moralske og sosiale liv. Dette viser seg å være en vellykket strategi for å sørge for at barn og unge beskytter seg mot bruk av narkotika og HIV/Aids. Vi har ansatt to lærere ved hvert senter i tillegg til at 2-3 frivillige fra det lokale korpset som hjelper til med å ta vare på barna.

Diakonalt arbeid blant barn og unge i Moldova

Dette ønsker vi å oppnå i hvert prosjekt:

Gi 15-30 barn i målgruppen hjelp med skolearbeid fem dager i uken gjennom leksehjelp og dataopplæring

Sørge for at 15-30 barn får et sunt og godt måltid fem dager i uken

Tilby et trygt sted å leke hvor barn kan leke sammen med andre barn, de har tilgang på data- og brettspill og de får være med på fysiske aktiviteter

Tilby åndelig veiledning, personlig veiledning ved behov, gi barn som kommer fra utsatte familiere gode voksne forbilder og lære om og praktisere disiplin

Å engasjere og involvere barna i kirken gjennom bibelundervisning, opplæring i musikk og lovsang, oppmuntrer barna til å være med og delta på gudstjenester på søndager og invitere foreldre/besteforeldre til gudstjenester

Frelsesarmeen i Norge støtter allerede "See me"-prosjekter i Edinets, Beltsi, Ungheni, Dubossary og Hinchesti og ønsker å gi flere barn samme tilbud. 

Du kan være med å støtte "See me"-prosjekter ved å gi en gave til Frelsesarmeens konto nr 3000.15.07350. Husk å merke gaven med "See me prosjekt Moldova".

Takk for at du hjelper oss å hjelpe!