a123

Integrert samfunnsutvikling i Myanmar

De siste årene har Myanmar tatt flere skritt i positiv retning, i form av økonomiske og politiske reformer og åpenhet mot resten av verden. Landet har fortsatt en lang vei å gå, men utviklingen er positiv.

Frelsesarmeen i Norge har samarbeidet med Frelsesarmeen i Myanmar om utvikling og implementering av Noradprosjekter siden 2008. Det første prosjektet, et HIV/AIDS prosjekt, ble imidlertid avsluttet i 2012, og i januar 2013 ble det, i samarbeid med armeen i Sveits og Australia Øst, startet et nytt prosjekt.

Kapasitetsbygging

Prosjektet består av fire forskjellige komponenter. Det jobbes videre med HIV/AIDS; det graves brønner og informeres om viktigheten av rent vann; det tilbys mikrokreditt; og det legges opp til egne tiltak foreslått og implementert av lokalbefolkningen. Felles for alle komponentene er tilnærmingen til utviklingsarbeid. Fokuset er på å bygge lokal kapasitet gjennom informasjonsspredning og opplæring, slik at folk etterhvert skal kunne stå på egne ben.

Lokalt ansvar

For å skape et bærekraftig prosjekt er det viktig med lokal forankring og eierskap. Det lokale engasjementet har vært sterkt i tidligere prosjekter, og dette er noe vi ønsker å bygge videre på. Det er derfor lagt opp til at de fleste prosjekt-aktiviteter implementeres gjennom selvhjelpsgrupper og landsby-utviklings komitéer. En stor del av arbeidet går ut på å organisere og trene disse gruppene og komitémedlemmene slik at de selv kan stå for utviklingen av sine respektive hjemsted. Det forventes også at disse bidrar økonomisk til foreslåtte tiltak. Dersom den lokale befolkningen klarer å samle sammen 20 prosent av kostnadene for et foreslått tiltak - det være seg brønner, toaletter til den lokale skolen, eller et annet lokalt behov - så dekker prosjektet de resterende 80.

Frelsesarmeen i Myanmar

Prosjektet har også en egen komponent som går på å styrke Frelsesarmeen i Myanmar sin kapasitet til å drive effektiv samfunnsutvikling. Mange av Frelsesarmeens korps ligger ute på landsbygden, hvor få andre NGOer når ut like effektivt. Ved å lære opp offiserer i hvordan de kan være med å legge til rette for lokalt initiert utvikling kan man nå ut til store deler av Myanmars befolkning som ellers ikke får ta direkte del i dette prosjektet.

 

Om du ønsker å støtte Frelsesarmeens arbeid i Myanmar, så kan du gjøre det ved å sende en gave til 3000.15.07350 merket "Integrert Samfunnsutvikling Myanmar".