a123

Jordbruksutvikling og miljøvennlig naturforvaltning i Uganda

Jordbruksutvikling og miljøvennlig naturforvaltning i Uganda
Foto: Lars Kristian Redse

Til tross for relativt høy økonomisk vekst over flere år er fortsatt rundt 80% av Ugandas befolkning engasjert i jordbruk og fiske. Høy befolkningvekst og et stadig mer ustabilt klima skaper problemer for stadig flere i form av fattigdom, matmangel og underernæring, og legger et økende press på landets naturressurser.

Øst i Uganda, langs grensen til Kenya, ligger Mount Elgon. Fjellsidene er grønne og frodige, og ettersom jordsmonnet er mindre fruktbart nede i dalene blir det stadig vanligere at lokale bønder begynner å dyrke jorden oppover i fjellskråningen. Dette til tross for at Mount Elgon er et vernet natur-reservat. 

I tillegg til at områdets biologiske mangfold skades av dette, plages befolkningen av stadig hyppigere jordskred. Dette er et resultat av at fjellsiden ryddes for skog som til nå har bundet opp jorden. Prosjektet EPFOSE (Environmental Protection, FOod Security and Economic development) fokuserer på å hjelpe småskala-bønder med å øke produksjonen slik at det ikke lenger vil være nødvendig å dyrke jorden oppover i fjellsidene.

Dette, kombinert med tett samarbeid med lokale myndigheter og et utbredt informasjonsarbeid, skal bidra til en mer miljøvennlig naturforvaltning, samt økt matsikkerhet i området prosjektet implementeres. Undervisning om ernæring, kosthold og helse skal bidra til å redusere problemer forbundet med underernæring og feilernæring, og økt produksjon vil  forhåpentligvis føre til økonomisk vekst i området - ved at man får flere og bedre varer og selge.

Uganda er et av landene som ligger an til å bli hardest rammet av klimakrisen. Dette kan potensielt bety en alvorlig nedgang i landets matproduksjon. Miljøvennlige, forbedrede metoder for matproduksjon som tar hensyn til mulige forandringer i klimaet, er dermed utrolig viktig for Ugandas fremtid. 

Om du ønsker å støtte Frelsesarmeens arbeid i Uganda, så kan du gjøre det ved å sende en gave til 3000.15.07350 merket "Jordbruksutvikling i Uganda".