a123

Mobil klinikk i Liberia

Mobil klinikk i Liberia

Frelsesarmeen startet arbeidet i Liberia i 1988, rett før den første store borgerkrigen brøt ut. I 2003 dro den mobile klinikken for første gang ut i arbeid etter at korpsoffiserer fra Menigay, Mount Cofee, Arhington og Cleantown hadde uttrykt et sterkt behov for legehjelp blant lokalbefolkningene. Byene ligger i det indre av Liberia, og veiene som leder til områdene er veldig dårlige og veldig glatte når det er regntid. Det er ingen andre, hverken offentlige eller private, som leverer legetjenester til disse områdene.

Bakgrunnsinformasjon

Liberia er et land i Vest-Afrika med en befolkning på i underkant av 4 millioner mennesker. Siden et statskupp i 1980 har landet vært svært ustabilt og har gjennomgått to store borgerkriger som tok livet av flere hundre tusen mennesker og la landets økonomi i ruiner. En fredsavtale i 2003 førte til et demokratisk flerpartivalg i 2005 hvor Liberia, som første afrikanske land, fikk valgt en kvinnelig leder.

I dag sliter landet fortsatt med etterdønningene fra borgerkrigene, og man er svært avhengig av utenlandsk støtte. Utnyttelse av landets naturressursrikdom har vært vanskelig grunnet mangel på infrastruktur og ekspertise, og utbredt korrupsjon har komplisert prosessen. Det er beregnet at rundt 76 % til 85 % av landets befolkning lever i fattigdom (PPP), og antall leger pr. 1000 innbyggere er beregnet til kun 0,01, sammenlignet med et anbefalt minimum på 2,3 fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Til sammenligning har vi i Norge 4,2 leger pr. 1000 innbyggere.

 

Prosjektoversikt

  Mobil klinikk i Liberia
   


Den mobile klinikken besøker fire lokalsamfunn i måneden, hovedsakelig Menigay, Mount Coffee, Arthington og Cleantown hver fredag. Klinikken styres gjennom et «Mobil Medisinsk Team» bestående av forpliktede arbeidere og frivillige som brenner for å hjelpe folk i Liberias indre områder. Dette arbeidet gjøres uten diskriminering, og hjelp tilbys til folk uansett stamme, tro, rase, sosial status osv. Frelsesarmeen har én aktiv klinikk i landet, kjent under navnet «The Salvation Army William Booth Clinic». Det er et godt samarbeid mellom den mobile og vanlige klinikken, og prosjektet får stor hjelp i form av støtte og backup-personale når det er bruk for det.

 

Klinikken er aktivt involvert i å tilby helseutdanning, medisiner, sunn ernæring til gamle, gravide, nye mødre, spedbarn og spesielt underernærte i alle aldre. Teamet har vært i stand til å hjelpe henviste pasienter ved å holde dem i live frem til destinasjonen, dekke kostnad av transport tur/retur og registrering, betaling av medisinske utgifter, tilbud om overnatting for pasienten og en hjelper eller et familiemedlem, og oppfølging for å sørge for pasienten mottar den forventede behandling.

 

Som en del av teamets plikter, vil de forsøke å utdanne og motivere lokalsamfunnene til å jobbe sammen og foreta enkle og oppnåelige småprosjekter som hjelper dem å kobles sammen. Disse inkluderer reparasjoner av ødelagte broer, vedlikehold av veier, og å holde byene rene for å redusere mygg- og slangebitt.

 

Målsetting

Prosjektets mål er å forbedre helsen og ernæringsstatusen til folket i indre Liberia. Dette skal gjøres ved å kunne tilby helsetjenester til fattige, og tilby næringsrik mat til gravide, ammende mødre og barn mellom 6 og 12 år. Det skal gis medisin som er rimelige for pasientene, og det skal gis veiledning om riktig ernæring og god helse. Prosjektet regnes som en suksess om man kan se bedring i folkets og pasienters generelle helse, og at mødre og deres barn blir sunne og glade. Man ønsker også å kunne tilby rimelige medisiner på en jevn basis.

 

Erfaringer

Om fremtidig tilgang til midler tillater det, er det teamets ønske å kunne tilby testing og behandling av HIV/AIDS. Gjennom de siste årene har de hatt flere tilfeller som ikke kunne behandles videre uten henvisning til klinikker som har kapasitet til å tilby slike tjenester. Disse stedene ligger ofte langt fra lokalsamfunnene.

 

                   
    Mobil klinikk i Liberia     Mobil klinikk i Liberia            


Påvirkningen som den mobile klinikken har hatt er stor. Som et resultat av den gode standarden på tjenestene som tilbys, har mange andre lokalsamfunn sendt forespørsler til ledelsen om besøk til deres områder. På grunn av begrenset kapasitet og finansiering er dette dessverre ikke mulig nå. Dette er et prosjekt som ikke kan ses på som bærekraftig i løpet av de neste 10 år grunnet den forventede utvikling av Liberias helsetjenester, så det viktige arbeidet som gjøres i Liberias rurale områder er helt avhengig av finansiering utenfra.

 

Du kan være med å støtte dette prosjektet ved å gi en gave til Frelsesarmeens konto nr. 3000.15.07350. Husk å merke gaven med «Mobil klinikk i Liberia»