a123

Styrking av lokalsamfunn i Bangladesh

Styrking av lokalsamfunn i Bangladesh

Med sine over 150 millioner innbyggere er Bangladesh er et land med store menneskelige ressurser - men også store sosiale utfordringer, ikke minst innen områder som helse og utdanning.

Frelsesarmeen ønsker å legge til rette for at befolkningen i noen av de fattigste områdene er bedre rustet til å ta tak i noen av disse utfordringene. Et av prosjektene som vi har iverksatt for å få dette til er et helhetlig kapasitetsbyggingsprosjekt i seks lokalsamfunn både på landsbygda og i hovedstaden Dhaka.

Rettighetsbasert tilnærming 

Prosjektet går ut på å bygge kapasitet og lederskap i lokalsamfunnene til å selv ta tak i sine egendefinerte utfordringer. Dette gjøres blant annet gjennom opprettelsen av selvhjelpsgrupper, lese- og skriveopplæring, arbeidsrettet opplæring for unge kvinner, og helsearbeid. Et viktig ledd i prosjektet er informasjonsarbeid rettet mot lokalsamfunnene. Informasjonsarbeidet har en rettighetsbasert tilnærming, med fokus på områder som helse og utdanning, samt barns og kvinners rettigheter.

Tilknytning til OTHERS

Bangladesh er også territoriet hvor Sally Ann, nå OTHERS, først så dagens lys. OTHERS er Frelsesarmeens tiltak for rettferdig handel. Det har derfor vært naturlig å knytte deler av dette prosjektet opp mot OTHERS. Flere av de unge kvinnene som har fått arbeidsrettet opplæring i Jessore og Satkhira har senere fått jobb som lokale produsenter for OTHERS. 

 

Om du ønsker å støtte det arbeidet som gjøres i Bangladesh, så kan du gjøre det ved å sende en gave til 3000.15.07350 merket "Styrking av lokalsamfunn Bangladesh".

Objective #1 By the end of the project period, 2000 poor and marginalized women, men, youth in communities have been trained extensively to develop their knowledge, skills and organizational capacity.
Objective #2 By the end of the project period, 50% of the communities via their Community Support Groups or SMC have developed their capacity to advocate for and enhance the quality of education in their primary schools.
Objective #3 By the end of the project period, community health will improve through the provision of essential health services and the development of 300 volunteers’ capacity to intervene on health issues that threaten their communities and increasing the community’s capacity to deal with their health issues.

Objective #4 By the end of the project period, organizational capacity will be developed to implement and monitor Rights Based development activities in the projects.