a123

Fakta om Homeless World Cup

Fakta om Homeless World Cup
Homeless World Cup ble i 2016 arrangert på George Square i Glasgow.
 • Homeless World Cup er en årlig fotballturnering der hjemløse fra ulike nasjoner representerer hjemlandet sitt.

 • Organisasjonen Homeless World Cup ble grunnlagt av Mel Young og Harald Schmied i 2001 for å fremme en global løsning på hjemløshet.

 • Hovedkvarteret til Homeless World Cup ligger i Edinburgh, Skottland.

 • Den første fotballturneringen for hjemløse fant sted i 2003 i Graz, Østerrike.

 • Siden 2003 har følgende byer arrangert Homeless World Cup:
  Graz, Göteborg, Edinburgh, København, Cape Town, Melbourne, Milano, Rio de Janeiro, Paris, Mexico City, Poznań, Santiago, Amsterdam, Glasgow.

Starten for Norge
I 2004 ble nåværende landslagssjef, Rune Isegran, oppmerksom på en organisasjon ved navnet Homeless World Cup som hadde som mål å arrangere et årlig verdensmesterskap i gatefotball. Det første hadde funnet sted i Graz i Østerrike ett år tidligere og det hadde nettopp blitt arrangert et slikt mesterskap i Gøteborg. Isegran, som da var ansatt ved Fyrlyset, tenkt dette kunne være et aktuelt tilbud for deres fotballag. Frelsesarmeen ble bedt om å være organisator og søke for det norske landslaget.

Norge i VM i 2005
I 2005 satt Fyrlysets fotballag kursen mot Edinburgh, i det som skulle bli Norges første deltakelse i VM i gatefotball. Der ble det enda tydeligere at gatefotball kunne være et nyttig virkemiddel for å tilnærme seg og hjelpe individer med rusmiddelavhengighet eller annen marginaliserende problematikk som arbeidsløshet og sosial isolasjon. Det begynte å vokse frem lokale gatefotballag flere steder i landet, organisert under Frelsesarmeens rusomsorg. I 2014 ble Homeless World Cup arrangert i Chile med omlag 70 herre- og damelag. I 2015 var Amsterdam vertsby og i 2016 var det fotballfest i Glasgow. I 2017 er det Oslo som er vertskap for turneringen.

Deltakere må oppfylle ett av fire kriterier:

 • Vært hjemløs i en periode det siste året
 • Være selger av et "gatemagasin"
 • Være eller ha vært asylsøker
 • Være eller ha vært i rusrehabilitering/behandling

Organisasjonen Homeless World Cup
The Homeless World Cup ble startet I 2001 av Mel young og Harald Schmied. De kom opp med ideen etter en konferanse om bostedsløse. De ønsker å hjelpe bostedsløse over hele verden og brukte fotball for å få det til. Den første Homeless World Cup turneringen var i 2003 i Graz i Sveits.

The Homeless World Cup Foundation har samarbeidspartnere over hele verden. Organisasjonen arrangerer hvert år VM i gatefotball for bostedsløse og støtter ellers de lokale samarbeidspartnerne i arbeidet med å få i gang gatefotballtilbud til marginaliserte grupper over hele verden.

Andre prosjekter
Organisasjonen har flere prosjekter enn VM-turneringen, blant annet et internasjonalt dommerprogram. HWC er også tildelt et 3-årig stipend fra EU via Erasmus + programmet for å kunne bedre samarbeidet mellom gatefotball prosjektene rundt i Europa.