a123

FAQ

Hva er Homeless World Cup?
Homeless World Cup er en organisasjon startet av Mel Young og Harald Schmied i 2001. De kom opp med ideen etter en konferanse om bostedsløse. De ønsker å hjelpe bostedsløse over hele verden og brukte fotball for å få det til. Den første Homeless World Cup turneringen var i 2003 i Graz i Østerrike.

Hvem kan delta i Homeless World Cup?
Deltagerne må oppfylle 1 av følgende kriterier for å kunne delta i VM.

 • Vært hjemløs i en periode det siste året
 • Være selger av et "gatemagasin"
 • Være eller ha vært asylsøker
 • Være eller ha vært i rusrehabilitering/rusbehandling

Hvordan defineres bostedsløse/homeless?
I Norge defineres bostedsløse ut fra disse kriteriene:

En bostedsløs er en person som ikke disponerer egen eid eller leid bolig og er i følgende situasjoner:

 • Mangler tak over hodet kommende natt.
 • Henvist til akutt/midlertidig botilbud (for eksempel natthjem, varmestue, pensjonat, campinghytte).
 • I fengsel og skal løslates innen to måneder.
 • I institusjon og skal skrives ut innen to måneder, inkludert ut av barnevernets omsorg.
 • Midlertidig hos venner, kjente eller slektninger.

Det er et kriterium at man må være i kontakt med eller være kjent av tjenesteapparatet for å bli regnet som bostedsløs, og at man trenger hjelp til å løse boligproblemet. Personer som bor permanent hos nær familie eller pårørende er ikke bostedsløse. Det er heller ikke personer som bor i framleid bolig, studenter eller andre unge som bor på kortidskontrakter.

Homeless World Cup definerer hjemløshet etter hvert enkelt lands definisjon på bostedsløse.

Hvor mange lag kan hvert land sende til VM?
Hvert land kan sende ett herrelag/mixed-lag og ett kvinnelag.

Hvordan blir man landslagsspiller?
I Norge er det Frelsesarmeens som er offisiell partner og som har ansvaret for landslaget i gatefotball. Spillerne på landslaget oppfyller ett av følgende kriterier:

 • Være eller ha vært hjemløs i en periode det siste året
 • Være selger av et "gatemagasin"
 • Være eller ha vært asylsøker
 • Være eller ha vært i rusrehabilitering/behandling

Hvordan kan bostedsløse betale for turen og oppholdet?
The Homeless World Cup Foundation, sponsorer og lokale bidragsytere betaler for lagene.

Hvordan får spillerne utstyr til å spille fotball?
Lagene sponses i sine lokale land. I Norge er landslaget 2017 sponset av New Balance, mens hele arrangementet er sponset av følgende bedrifter:

FAQ