a123

Frelsesarmeens Romania-prosjekt

Frelsesarmeens Romania-prosjektFrelsesarmeens Romania-prosjekt

Bakgrunn

Frelsesarmeen arbeid i Romania er motivert av situasjonen med etniske roma fra Romanian som tigger på gatene i Oslo. 

Vi har siden 2010 drevet et nødhjelpstilbud i Oslo for å lindre deres fattigdom. I 2014 fikk fikk vi midler fra EØS til å utvikle arbeidet i Romania. I løpet av prosjektperioden fikk vi satt opp:

  • Velferdsentre med etterskoletidstilbud, helsesenter og arbeidstrening i to byer
  • SALVATtex, den rumenske versjonen av Fretex. Seks butikker, en sortering og to systuer for ReDesign
  • Mobil helseklinikk for hjemløse i Bucuresti

Arbeidet er nå inne i en vanskelig overgangsfase pga mangel på finansiering. Dette har dessverre blant annet medført at vi har stengt dørene i våre butikker og systuer, med håp om å gjennåpne aktiviteten når midler er på plass. 

Veien videre

Prosjektet var et partnerskap mellom den Frelsesarmeen i Norge og Frelsesarmeen i Romania - Armata Salvării. Selv om Armată Salvării snart står godt på egne ben, er det svært viktig med støtten fra Norge.

Vi i Frelsesarmeen er derfor med på veien videre.  Sammen utvikler vi konkrete prosjekter slik at vi kan åpne flere sentre med et utvidet tilbud, flere butikker og flere systuer - rett og slett hjelpe flere bedre. Et særlig fokus fokus fremover er å assistere de som er i Norge med å få seg en betalt jobb i  Romania. 

Om du ønsker å støtte oss kan du bidra her med penger eller ting.

Litt om Arbeidet

Se bilder her

Sosiale problemer er sammensatte. Et hovedproblem for Roma i Romania er at behovet for penger i familien er så stort at familien heller prioriterer at barna jobber istedenfor å ta utdanning. 

Vi setter derfor inn tiltakene samlet for å hjelpe hele familier. På velferdssentrene og SALVATtex tilbyr vi utdanning, helsetjenester og arbeidstrening med lønn. Slik kan vi unngå at problemer for en i familien på et felt går ut over muligheter for andre i familien på andre felt.

Gjennom langsiktig og helhetlig hjelp bidrar vi til at familiene får et mer solid grunnlag å selv bygge fremtiden på.  

viewNews is