a123

Frelsesarmeens Romania-prosjekt

Frelsesarmeens Romania-prosjektFrelsesarmeens Romania-prosjekt

Bakgrunn

Frelsesarmeen Romania-prosjekt er motivert av situasjonen med etniske roma fra Romanian som tigger på gatene i Oslo. 

Vi har siden 2010 drevet et nødhjelpstilbud i Oslo for å lindre deres fattigdom. Nå ønsker vi å gjøre noe med årsaken til disse utfordringene. 

Frelsesarmeen og Armata Salvării

Prosjektet er et partnerskap mellom den Frelsesarmeen i Norge og Frelsesarmeen i Romania - Armata Salvării. 

Frelsesarmeen i Norge ble grunnlagt i 1888. Armată Salvarii  i Romania i 1999. 

Finansiert av norske EØS-midler bidrar vi til å bygge opp kapasiteten og profesjonalitet i organisasjonen.

Arbeidet ledes av en prosjektgruppe i Norge. Prosjektleder Simen Mørstad Johansen koordinerer samarbeidet ved hovedkontoret i Bucuresti. 

Arbeidet

Forankret i den eksisterende korpsdriften etablerer og drifter vi

Se bilder her

Sosiale problemer er sammensatte. Et hovedproblem for Roma i Romania er at behovet for penger i familien er så stort at familien heller prioriterer at barna jobber istedenfor å ta utdanning. 

Vi setter derfor inn tiltakene samlet for å hjelpe hele familier. På velferdssentrene og SALVATtex tilbyr vi utdanning, helsetjenester og arbeidstrening med lønn. Slik kan vi unngå at problemer for en i familien på et felt går ut over muligheter for andre i familien på andre felt.

Gjennom langsiktig og helhetlig hjelp ønsker vi å bidra til at familiene får et mer solid grunnlag å selv bygge fremtiden på. 

 

Veien videre

Dette prosjektet legger grunnlaget for at Armata Salvării skal stå og vokse på egne ben. 

Vi i Frelsesarmeen ønsker uansett å være med videre på veien, og bygge trafikkerte broer for utveksling av informasjon og kunnskap. 

I tillegg legger vi til rette for donasjoner som kommer til nytte og glede for våre deltagere.

viewNews is