a123

La 8. juni være rusfri!

De aller fleste gleder seg til sommer og ferie, og lengter til mer tid med venner og familie. Sommeren skal være hyggelig og avslappende – for alle. Samtidig vet man at i hverdagen berøres over 70 000 barn negativt av voksnes alkoholbruk. Det er gode grunner til å anta at dette tallet er høyere i ferien når mer alkohol er inne i bildet for flere.

Rusfri dag 8. juni er en dag for solidaritet og ansvar, og for å minne om at rusfrihet også handler om frihet fra skade og utrygghet. Vi vet at rus påvirker både en selv og menneskene rundt, og særlig barna våre. 8. Juni er vi ute og oppfordrer folk til å avstå fra alkohol og andre rusmidler denne dagen– i solidaritet med dem som sliter og med dem som lider på grunn av andres misbruk

Besøk disse hjelpsomme linkene:

Svar på barnas spørsmål om alkohol 

Hva gjør du når du ser et barn som sliter med foreldrenes alkoholforbruk? 

Hvem kan jeg spørre om hjelp om mine foreldre drikker for mye? 

 

viewNews is