a123

Her blander de ut vinen

Her blander de ut vinen

Over 70 000 barn lider fordi foreldrene drikker for mye. Se video.

«Stille på sett. Og vær så god». Full konsentrasjon når Rusfri dag får egen film.

«Du kommer opp trappa og slenger fra deg jakka over stolen der, Mathias. Så kikker du litt uforstående på Mina. Hva planlegger hun med de vinflaskene?» Regissør Hallvard Bræin har innlosjert et kobbel av filmfolk på et kjøkken på Møllefaret i Oslo.

Over to dager skal en film til Rusfri dag spilles inn. Den blir på 60 sekunder og skal brukes i blant annet sosiale medier. Filmen kan du se her!

"Like" oss og følg med på Facebook!

Her blander de ut vinen
Pappa Hallvard Bræin er trygg å ha som regissør synes barna Mina og Mathias. De to små synes filmen til RUSFRI DAG har et viktig budskap for både barn og voksne. Foto: Frelsesarmeen/ Ellen Marie Skjeftsad


Fokus på uskyldig misbruk

De to skuespillere på settet, Mathias og Mina, er barna til Bræin. Nå lever de seg inn i hvordan det er å leve med foreldre som drikker for mye.

− Vi blander saft for å få det til å ligne på vinen til mamma og pappa. Når vi har funnet riktig farge, heller vi ut vinen i vasken og fyller flaskene med saften, forklarer den unge skuespilleren Mina.

Tanken bak filmen er enkel, ifølge manusforfatter Knut Georg Andresen.

− Vi setter fokus på det uskyldige misbruket som finnes. Det er nok mange foreldre som drikker litt mer enn de burde, og det går ut over barna, sier Andresen.

Her blander de ut vinen
Mathias satte seg godt inn i rollen han hadde fått utdelt. Foto: Frelsesarmeen/ Ellen Marie Skjefstad


Handlende barn

Regissør Bræin mener at voksne bør ta tak og tenke gjennom sin bruk av alkohol i samvær med barn. Foreldrene endrer personlighet når de drikker, og det oppleves annerledes for de unge. Dessuten vil han bort fra tanken om barn som kun et offer. Hans mål med filmen er å vise barn som selv tar grep og handler.

− Det er ikke så lett som ung å si fra dersom foreldre eller andre voksne drikker for mye. Filmen blir derfor også et signal til barn om å ta litt tak, sier Bræin.

Tenker på andre 

Skuespillerspiren Mathias sier han tenker på andre barn når han spiller inn filmen.

− Også er det gøy å være skuespiller, legger han til.

 

a123

Rusfri dag 8. juni

Rusfri dag 8. juni
Rusfri dag 8. juni markeres blant annet ved at det blir delt ut alkholfri drikke. Her er Tanya Knøsen i aksjon under fjorårets markering. Foto: Lars Kristian Singelstad

Tradisjonen tro vil dagen bli markert i hele landet.

Siden 2011 har Frelsesarmeen markert Rusfri dag 8. juni - en dag for solidaritet og ansvar.

Konseptet for Rusfri dag er enkelt: Vi oppfordrer folk til å avstå fra alkohol og andre rusmidler denne dagen - i solidaritet med dem som lider på grunn av rusmidler. Alkohol er det rusmidlet som gjør størst skade i verden.

8. juni er vi ambassadører. Vi vil være synlige og tydelige på flere arenaer. Skoler, barnehager, butikker, stasjoner, fotballbaner, kirker, korps - og på Facebook, Instagram og andre sosiale medier.

Vi er snart klare for årets markering, hvor vi spesielt vil fokusere på ferien som ligger foran oss og voksne bør tenke over eget alkoholforbruk, særlig når barn og unge er til stede. Nyere undersøkelser sier samtidig at blant foreldre drikker ti prosent hver dag i løpet av en ferieuke, mens fem prosent drikker på seks av sju feriedager.

Vi deler også i år ut gratis alkoholfri drikke, flyers og giveaways - og ønsker folk god sommer! Skal du ha stand og trenger materiell? Bestill gratis her ved å klikke på lenkene:

Levering av materiellet kommer i god tid innen 8. juni.

Med dette oppfordrer vi alle enheter i Frelsesarmeen til å gjøre en innsats på Rusfri dag. 

Sett av dagen, og ta gjerne kontakt om du trenger ideer eller støtte: knut.haugsvaer@frelsesarmeen.no