a123

− Det handler om å bry seg!

− Det handler om å bry seg!

Bydel Gamle Oslo markerte Rusfri dag for første gang.

− Å vise solidaritet med de som sliter er en flott ting, samtidig er det bra å få en «wake up» call for at det faktisk er mange som sliter enten på grunn av eget eller andres rusmiddelbruk, sier Hege Rosenlund, spesialkonsulent i HR-avdelingen til Bydel Gamle Oslo. Hun deltok aktivt i planlegging og gjennomføringen av Rusfri dag i Bydel Gamle Oslo.

− Alt i alt en fin markering av en viktig dag, oppsummerer hun.

 

Setter rus på agendaen

− Det var egentlig Hovedverneombudet i vår bydel som tipset oss om dette. Han sitter i Akanutvalget, og hadde hørt om den rusfrie dagen.

Rosenlund forteller at Akan har vært aktive i deres bydel.

− Uansett rus eller annen avhengighet er det viktig med fokus på dette. Akanutvalget har nettopp hatt en obligatorisk samling for alle ledere her i vår bydel som gikk på den nødvendige samtalen/vanskelig samtalen. Det handler om å bry seg. Tørre å spørre.

 

Tilstede og synlige

− Vi markerte dagen med stand på de største tjenestestedene i vår bydel. Det ble hengt opp plakater og flyers ble delt ut. I tillegg informerte vi våre ansatte via intranett om Rusfri dag, sier hun og understreker at reaksjonene utelukkende har vært gode.

− Vi har bare fått positive tilbakemeldinger.

Rosenlund utfordrer andre til å markere Rusfri dag neste år.

− Det er ingen grunn til ikke å være med på dette, det handler om å bry seg.