a123

En trygg alkoholkultur er lederes ansvar

En trygg alkoholkultur er lederes ansvar

Moss-ordfører mener det er viktig ikke å se mellom fingrene på alkoholproblemet i norske bedrifter.

Tage Pettersen, ordfører i Moss, er tydelig på at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for en trygg kultur når det kommer til alkohol i jobbsammenheng.

 

Utfordrende tema

Ordføreren i Moss er en av årets tre nye ambassadører for Rusfri dag. Det var ikke et spørsmål om å stille da Pettersen ble kontaktet. Han er tydelig på hvorfor han støtter opp om dagen.

− Rusfri dag er et viktig tiltak for å sette søkelyset på noe som oppleves som en utfordring for veldig mange mennesker og familier. Hvis jeg som en kjent person i nærmiljøet bidrar til å sette fokus på temaet og utfordringene så kan kanskje flere få øynene opp. Alle kan bidra med noe!

 

Alkohol i arbeidsliv

Årets fokus er alkohol i arbeidslivet og Pettersen har selv opplevd hvordan dette kan by på utfordringer.

− Jeg har 19 år bak meg i Forsvaret og har nok der opplevd mennesker som har hatt et anstrengt forhold til alkohol.

Han ser at arbeidsgivere har en utfordring når det kommer til å skape en trygg kultur ved omgang av alkohol.

− Jeg tror det viktigste er at man er streng og konsekvent som leder. Vi kan ikke se mellom fingrene på dette problemet. Det er feigt ovenfor den det gjelder og kan fort ramme både kollegaer eller andre. Så er det viktig å ha et tilbud man kan henvise til.

 

Viktig markering

Pettersen synes det er positivt med Rusfri dag.

− Det handler om å markere en viktig jobb med å sette temaet på agendaen.

Han oppfordrer folk til å engasjere seg i saken.

– Jeg tror vi alle kan bidra gjennom en rusfri dag ekstra. Kanskje til og med en rusfri dag mer enn man ellers ville gjort for eksempel en gang per måned. Mange sliter med alkoholisme i sin familie eller i sitt nærmiljø. Hvis vi kan bidra til å gjøre hverdagen deres enklere så har vi oppnådd mye.

 

Rusfri dag markeres for å vise solidaritet med de som lider på grunn av rus. Velg gode rusfri alternativ 8. juni og støtt dagen på Facebook.