a123

Møtte livredde barneøyne: − Rusfri dag er viktig

Arne Johannessen er ambassadør for Rusfri dag 8. juni. Han savner en debatt om alkoholbruk, der flere tør å delta.

− Åpenhet rundt rus og bruk av alkohol er viktig, blant annet for at folk skal stoppe opp og tenke gjennom sin bruk av alkohol sammen med barn, sier Arne Johannessen.

Han er ambassadør for Rusfri dag i solidaritet med de mange tusen som lider på grunn av rus, og fordi rus er et av samfunnets aller største problem.

− Jeg glemmer ikke da jeg som ung og nyutdannet så inn i livredde barneøyne som nettopp hadde sett far banke mor i fylla. Det gjorde sterkt inntrykk på meg, sier Johannessen.

 

Møtte livredde barneøyne: − Rusfri dag er viktig

Kjenner seg igjen

Det er fjerde året Rusfri dag markeres over hele landet – av Frelsesarmeen og åtte samarbeidspartnere. I år vil de fleste være ute på gata fredag 6. juni, for å minne folk om at Rusfri dag er søndag første pinsedag.

Målet med dagen er å vise solidaritet med de mange som har det vanskelig på grunn av egen eller andres rusmiddelbruk. For eksempel vet vi at 100.000 barn i Norge lider av at foreldrene drikker for mye. Og at en av fire mener det drikkes for mye i arbeidslivet.

Oppfordringen til folk flest er å holde seg rusfrie denne dagen.

− Dagen har blitt stadig viktigere for å bevisstgjøre folk både om sine holdninger til og sin omgang med rusmidler. Rusmidler og avhengighet er et stadig større samfunnsproblem som ofte fører med seg vanskeligheter for både familieliv, arbeidsliv og sosialt liv. Når vi treffer folk på gata på Rusfri dag opplever vi at folk kjenner seg igjen i problemstillingene, sier Knut Haugsvær, leder i Frelsesarmeens rusomsorg.

Møtte livredde barneøyne: − Rusfri dag er viktig

− Flere må tørre

Arne Johannessen har i løpet av sin karriere som politimann vært bak mange vellykkede fasader og sett hvordan barn lider på grunn av voksnes bruk av rus. Han etterlyser åpenhet rundt problematikken. Flere aktører må på banen for å diskutere og engasjere seg – også andre enn avholdsfolk.

− Vi bør skape debatt og refleksjon der flere tør å delta. Også de som liker å ta seg et glass øl. Vi vet det er lett å få foreldre engasjert i å diskutere narkotika, men når temaet er alkohol er det lett å se ned. Selv om det er et rusmiddel 90 prosent av det norske folk har et forhold til, sier Johannessen, som var leder for Politiets Fellesforbund fram til mai i fjor, og som nå blant annet er styreleder i Actis.

 

Tema: Arbeidsliv og rus

Årets tema for Rusfri dag er arbeidsliv og rus. Det vet Tage Pettersen, ordfører i Moss og en av årets ambassadører, mye om. Med 19 år i Forsvaret har han opplevd mennesker som har hatt et anstrengt forhold til alkohol. Pettersen ser at arbeidsgivere har en utfordrende oppgave med å skape en trygg kultur ved omgang med alkohol.

− Jeg tror det viktigste er at man er streng og konsekvent som leder. Vi kan ikke se mellom fingrene på dette problemet. Det er feigt ovenfor den det gjelder og kan fort ramme både kollegaer eller andre. Så er det viktig å ha et tilbud man kan henvise til, sier Pettersen.

Ved Akan kompetansesenter hjelper de arbeidslivet med å forebygge rus- og avhengighetsproblemer. Direktør Elisabeth Ege påpeker at alkohol ikke er en privatsak når det går ut over jobben, da har ledere plikt til å bry seg.

Møtte livredde barneøyne: − Rusfri dag er viktig

− God alkoholkultur viktig

En undersøkelse Akan utførte i 2013 viser at en av fire har opplevd en situasjon der en medarbeider har hatt problemer knyttet til rus eller spill i løpet av det siste året. Akan ser at bedrifter som utvikler en kultur med større åpenhet rundt tema rus- og avhengighet, lykkes i å fange opp medarbeidere på et tidligere tidspunkt og dermed klarer å stoppe en uheldig utvikling.

Kompetansesenteret har et verktøy som hjelper ledere og medarbeidere til å snakke om alkoholkulturen på jobben. Bedrifter kan ha stor nytte av å få et bedre bilde av den reelle alkoholkulturen. Er virkeligheten i tråd med kjørereglene?

− Mange ¬har nok fått seg en aha-opplevelse når de har sett resultatene. Vi hører utsagn som: Førte sommerfesten virkelig til risikofylte situasjoner på lageret dagen etter? Var det så mange medarbeidere som opplevde at det gikk utover familien dagen etter? Vi har sett bedrifter redusere tilgangen på alkohol i etterkant, og at det har ført til at flere blir med på sosiale samlinger fordi de opplever å bli inkludert på en helt annen måte, forteller Ege.

 

Dette er Rusfri dag 8. juni:

• Setter søkelys på hva rusmidler gjør med oss og oppfordrer folk til å avstå fra rus denne dagen.

• En dag for solidaritet og ansvar.

• Markeres i hele landet, der de ulike stedene Frelsesarmeen og samarbeidsorganisasjoner holder til. Pluss i alle Fretex-butikker.

• Markeringen skjer på ulikt vis – noen har konserter og lokalkjente på stands. Felles for alle er at det serveres alkoholfri drikke og at informasjon deles ut.

• Samarbeidsorganisasjoner: Actis, AV-OG-TIL, Blå Kors, Retretten, IOGT, Juvente, DNT og Virke.

• Ambassadører: Arne Johannessen, ordfører i Moss Tage Pettersen, journalist Lars Kittelsen, barneombud Anne Lindboe, Sven Nordin, Line Verndal, Ingebrigt Steen Jensen, Julie Maria Dahl og Åge Aleksandersen.

• Nytt tema hvert år. I år er tema arbeidsliv og rus.