a123

Ny ambassadør

− Det å være rusfri er helt fantastisk.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

 

Finn Schjøll var ikke i tvil da han ble spurt om å stille som ambassadør for Rusfri dag og utfordrer alle til å støtte opp om Rusfri dag.

− En dag er jo ingenting. 

Den ferske ambassadøren utfordrer også til tenke gjennom eget forbruk.

Lev rusfritt, da lever du fritt, sier han smilende og konkluderer:

− Og dess bedre du har det, dess gladere blir du og dess mindre sprit trenger du.

 

Hvis du ikke får opp filmklippet, trykk her.