a123

Samarbeidspartnere

Actis 

Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rus- og avhengighetsspørsmål. Samarbeidet omfatter alkohol-, spill-, og narkotikapolitiske organisasjoner innen forebygging, behandling og ettervern. Actis skal være en møteplass og en ressurs for frivillige krefter på rusfeltet.

Samarbeidspartnere

Blå Kors

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 40 diakonale virksomheter i 15 fylker.

Samarbeidspartnere

Juvente

                     

Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom som arbeider mot rusproblemer og for fred, solidaritet, menneskeverd og en god ungdomstid. Juvente arbeider blant annet med å forebygge rusmiddelbruk blant ungdom, og arrangerer rusfrie arrangementer for ungdom over hele landet.

Samarbeidspartnere


IOGT

Partipolitisk og religiøst uavhengige som jobber innenfor mange områder. Blant annet politisk arbeid for å påvirke politikerne, forebyggende arbeid bl.a for å utsette ungdoms alkoholdebut og sosialt arbeid for å hjelpe de med problemer.

 

Samarbeidspartnere

Det Norske Totalavholdsselskap

Det Norske Totalavholdsselskap (DNT), er en norsk organisasjon som arbeider for totalavhold fra rusdrikk og rusmidler, og for fred og menneskeverd. DNT er den eldste avholdsorganisasjonen i Norden.

Samarbeidspartnere

Retretten

Stiftelsen Retretten ble grunnlagt i 2002. Det er en brukerstyrt stiftelse som holder åpent et rusfritt dagsenter for dem som sliter på grunn av egen eller andres bruk av alkohol, legemidler eller narkotika. Formålet er hjelp til videre hjelp, så de forsøker å sette seg inn i alle tiltak som kan være til nytte for den enkelte bruker i sin gjenreisning. Retretten er livssyns- og politisk nøytral

 

Samarbeidspartnere

 

 

Virke

Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 16 500
virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge
som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. Virke mener virksomheter
lykkes best når verdiene skapes i samspill mellom arbeidsgiver og
medarbeider.

 

Samarbeidspartnere

 

Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge mennesker med rusmiddelavhengighet. Målgruppa er unge mellom 16 og 25 år. Fossumkollektivet har avdelinger med landlige beliggenheter i Hedmark, Akershus og Østfold.