a123

Administrasjon

Fra 1. april 2018 er Frelsesarmeens rusomsorg organisert i to regioner, med regionskontor i Trondheim og Oslo. Hovedadministrasjonen ligger ved Frelsesarmeens hovedkvarter i Oslo. Noen av stabsfunksjonene som er organisert under region sør, jobber på tvers i hele virksomheten.

Administrasjon

Det er knyttet seks årsverk til administrasjonen:

• Major Wenche Walderhaug Midjord, virksomhetsleder
• Lisbeth Kleveland, leder region nord
• Frode Woldsund, leder region sør
• Børge Hansen-Padigalingam, administrasjonsleder region sør
• Benjamin Brekke-Nærstad, rådgiver region sør
• Kristian Thomassen Nygård, rådgiver region sør