a123

Frelsesarmeens sosialtjeneste

Frelsesarmeens sosialtjeneste

Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse, en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet. Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

Helt siden 1800-tallets England har «suppe, såpe og frelse» vært et viktig prinsipp og uttrykk for våre verdier. Tanken om at vi har både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, er like aktuell i dag. Dette gir oss en helhetlig innfallsvinkel i møte med det enkelte menneske.

Å tilby suppe er å møte de grunnleggende behovene til dem rundt oss.
Såpe handler om verdighet og selvrespekt.
Frelse uttrykker Guds grenseløse og livsforvandlende kjærlighet gjennom Jesus Kristus.

Frelsesarmeens sosialtjeneste er en del av Frelsesarmeens virksomhet, og Frelsesarmeens rusomsorg er en del av mangfoldet i Frelsesarmeens sosialtjeneste. Rusomsorgen skal være en aktiv bidragsyter og en konstruktiv pådriver for utvikling og problemløsning innen rusfeltet.