a123

Rusomsorgens styre

Rusomsorgens styre

Frelsesarmeens rusomsorg eies og drives av Frelsesarmeen i Norge. Det er et eget styre for virksomheten.

Styret skal behandle de saker som er pålagt i henhold til Norsk lov, eiers vedtekter og vedtak.

Styret skal blant annet behandle og treffe nødvendige beslutninger om:

 • Forsvarlig organisering av virksomheten
 • Betryggende kontroll av virksomheten
 • Betryggende kontroll av regnskap og formuesforvaltning
 • Årsregnskap og årsberetning 
 • Strategiske planer
 • Andre viktige planer
 • Budsjett med stillingsbudsjett
 • Sikring av virksomhetens økonomiske stilling og forsvarlig egenkapital

Styrets sammensetning

 • Major Wenche Walderhaug Midjord,styreleder
 • Major Bjørn Ove Frøyseth,nestleder
 • Nancy Splidt, ansattesrepresentant
 • Bernhard Petersen, oppnevnt representant av Frelsesarmeen
 • Alexander Samuelsen, oppnevnt representant av Frelsesarmeen
 • Maria Rubeksen, oppnevnt representant av Frelsesarmeen
 • Martin Kúrberg, daglig leder/sekretær