a123

Fårikål eller frelse?

Fårikål eller frelse?

Det er varm mat som serveres på Fyrlyset. Svære gryter som rommer mat nok til alle. Varme i en kald kropp. Å sitte til bords – bli servert – lytte til andakten – det er varm mat og varme smil. Kanskje varme sokker også fra utdelinga? Frivillige medarbeidere – ildsjeler som løper mellom bordene. Røde skjold på brystet. Det er mer enn fårikål på menyen!
Les mer her...

«Du kjenner dem på luene», synger Odd Nordstoga om Frelsesarmeen i låta Sjel og sang. På lang avstand kan du se Frelsesarmeen komme. Med luer, faner og flagg. Du kan kjenne lukten av Frelsesarmeen – nystekte vafler, lapskaus eller fårikål. For noen er hornmusikk eller damer med høy gitarføring bildet av Frelsesarmeen. Noen møter Frelsesarmeen i fengsel, på et eldresenter eller på en institusjon for ungdom. Andre vet bare om verdens vakreste sykepleier – som alltid har god tid når sviende sår skal stelles. Som ikke sier stort – bare steller et sår. Andre har lue og slips og kjenner evangeliets hemmeligheter.

Verden er urettferdig – avstanden mellom fattig og rik bare øker. Det er kanskje nok til alle – men for den som sulter, eller alltid rykker bakover i boligkøen – for den som sliter med livet sitt, med rus, ensomhet eller isolasjon – for dem handler det om å overleve. Om å komme gjennom dagen. Komme inn på et godt spor. For de vet at det finnes en farbar vei gjennom livet. Og for oss som har mer enn nok – vi må bare tenke oss om enda en gang.

Alkohol er en stor trussel for folkehelsen. Statens institutt for rusmiddelforskning (sirus) viser i sin forskning at i løpet av ett år plages ca. 1 450 000 nordmenn over 15 år av adferden til fulle folk. 90 000 barn i Norge opplever at de lider under foreldres rusbruk. Det er skremmende statistikk – men mest skremmende for de barna som opplever denne utryggheten hjemme. Skadelig rusbruk eksisterer i alle samfunnslag, men vi ser at den rammer aller hardest der sosiale eller økonomiske ressurser er knappe. Rusbruk er derfor spesielt ødeleggende for dem som har minst fra før.

Vi skal lindre og behandle, men vi må også forebygge rusproblemer før de oppstår. Dette gjelder både alkohol og narkotika. Det er behov for en ny folkehelsepolitikk som vektlegger forebygging av helseproblemer, i motsetning til dagens sterke fokus på behandling. Holdningsskapende arbeid på tidlige stadier av livet må derfor ikke undervurderes. Frelsesarmeen er glad for at Stortinget tar dette på alvor og for at de snart kommer med en Stortingsmelding – for en ruspolitikk som virker.

Det er varm mat som serveres på Fyrlyset. Svære gryter som rommer mat nok til alle. Varme i en kald kropp. Å sitte til bords – bli servert – lytte til andakten – det er varm mat og varme smil. Kanskje varme sokker også fra utdelinga? Frivillige medarbeidere – ildsjeler som løper mellom bordene. Røde skjold på brystet. Det er mer enn fårikål på menyen! Det er jo dette som er politikk! Ord som blir menneske. Ord som får et ansikt. Som blir fårikål, varme sokker og varme smil. Og ser vi etter – har du tid – vil du finne sterke fortellinger om tro og om håp. For Jesus er på Fyrlyset.

Det er tusenvis av mennesker i Norge som hver eneste dag viser Frelsesarmeens uttrykk. Gjennom engasjement for mennesker. Politisk påvirkning, strategisk markedsføring. Urokkelige i troen på mennesket – vi gir ikke opp. Ildsjeler som uke etter uke åpner dørene for barneklubb og hjemforbund. Mennesker som koker suppe, selger brukte bukser, åpner dører og åpner Bibelen. Vi hever stemmen for dem som faller utenfor – for urettferdighet, hjemløshet, hjelpeløshet og sosial eksklusjon. Skjenkepolitikk og sosialpolitikk. Vi gir behandling og omsorg. Med både fårikål og frelse på menyen.

Du kjenner dem kanskje ikke alltid på luene …

knut.haugsvaer@frelsesarmeen.no

twitter: @kapteinknut