a123

"Mer enn bare fotball..."

"Mer enn bare fotball..."

«Mange ganger valgte jeg heller å spille fotball enn å ruse meg» En ny rapport viser at Frelsesarmeens gatefotball forbedrer livskvaliteten til rusavhengige. Hovedgevinsten er mindre bruk av rus.

Jeg opplevde mange ganger at jeg heller valgte å spille fotball enn å ruse meg. Og det var faktisk lettere og lettere for hver gang, sier gatefotballspiller.

Store ringvirkninger

Rapporten «Mer enn bare fotball» er utarbeidet av psykolog Lena Sayed på oppdrag fra Frelsesarmeens rusomsorg. Hun har intervjuet spillere, trenere og lagledere i flere av byene der Frelsesarmeen har gatefotballag. Fotballen er til for hjemløse, rusavhengige og andre marginaliserte grupper. Det viser seg at majoriteten av de intervjuede spillerne opplever store positive sosiale, fysiske og psykiske endringer som et resultat av deltakelsen.

− Reduksjon av rusbruk virker å være en av de mest dypgående fordelene ved å være med i gatefortballen, og det har også store ringvirkninger for andre aspekter i livet, sier psykolog Lena Sayed.

Satsing utenfor banen

"Mer enn bare fotball..."

Spillerne uttrykker at de opplever mindre sosial angst i møte med nye mennesker, en utvidet identitet gjennom å føle tilhørighet til et lag der man blir sett på som noe annet enn en rusmisbruker, en økt følelse av inkludering i samfunnet, økt fysisk kondisjon og styrke og bedret søvn. Dessuten opplever de en utvikling av en positiv mental holdning og mestring, og økt optimisme med tanke på egen fremtid.

− Det gleder meg å få dokumentert at vårt gatefotballtilbud fører med seg så mye positivt. Mange av spillerne fremhever at de verdsetter de mange sosiale tiltakene også utenfor banen, noe vi har stort fokus på i alle byer. Da er det bra å få en bekreftelse på at dette oppleves som styrkende hos den enkelte, sier Frode Woldsund, leder for Frelsesarmeens rusomsorg, region øst.

Utfordringer

Spillere, trenere og lagspillere uttrykker mange drømmer, utfordringer og ønsker om forbedringer med tanke på fremtiden til gatefotballen. Spillernes største ønsker går i hovedsak på flere kamper, sosiale samlinger og turer.

− For dem vil det si at det har noe å se fram til som kan hjelpe med å dempe tanker om rusbruk, og holde struktur i hverdagen, sier Sayed. Laglederne mener på sin side at de største utfordringene for gatefotballen er å ha en økonomisk forutsigbarhet.

Last ned rapporten her:

Last ned filMer enn bare fotball(1 7 1 7kb)

Dette er Frelsesarmeens gatefotball:

• Etablert i Oslo 2005, drives i regi av Frelsesarmeens rusomsorg.

• Lag i Kongsvinger, Mandal, Egersund, Stavanger, Sandnes, Haugesund, Bergen, Oslo og Trondheim.

• Det er faste treninger, minst en gang i uken.

• Målgruppen er hjemløse, rusavhengige, og andre marginaliserte grupper.

• Målet er å skape positiv vekst i spillernes liv gjennom fysisk aktivitet og sosiale samlinger.

• Stort spenn i alder, etnisk bakgrunn og fotballferdigheter.

• Frelsesarmeen er ansvarlig for det norske landslaget i gatefotball, som årlig deltar i VM for bostedsløse (Homeless World Cup).