a123

Velkommen til oss!

Velkommen til oss!

Bodø bo- og omsorgssenter er et lavterskel botilbud for personer hjemmehørende i Bodø kommune. Bo- og omsorgssenteret har som hovedmål å gi omsorg til beboerne og bidra til økt mestringskompetanse. Vårt bidrag er å være medmennesker og veiledere.

Vi har et helhetlig menneskesyn, som innebærer at vi fokuserer på fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Tiltaket drives i samarbeid med Bodø kommune.