a123

Botilbud

Frelsesarmeens Bo og Omsorgssenter er et botilbud for rusavhengige. Dette er et tilbud med 12 hybler og 2 natt-/kriseplasser. 

For kriseplass henvender den enkelte seg på døra etter åpningstid kl 18. Når det gjelder hybel og korttidsplass, går det via tildelingskontoret.