a123

Velkommen

Velkommen

Beliggenhet

Furulund ligger i landlige og idylliske omgivelser i bydelen Lade kun et par km øst fra Trondheim sentrum, med meget gode bussforbindelser

Målgruppe

Rusmismiddelavhengige fra 18 år og oppover, begge kjønn.

Vi har inntil 12 plasser kjøpt av Trondheim kommune.

Furulund et rusfritt tilbud for rusmiddelavhengige med egendefinert mål om rusmestring. 

Medarbeidere

Institusjonen har 10 årsverk.

Beskrivelse av faglig kompetanse

Furulund har følgende faglig kompetanse knyttet til virksomheten: hjelpepleiere, sosionom, sykepleier, offiser/kapellan, miljøarbeidere og renholder.

Samarbeidspartnere

Furulund har et godt samarbeid med Frelsesarmeens Trondheim korps/velferden, Hveita dagsenter, Fretex, Stavne Gård, Lade Behandlingssenter, St. Olavs Hospital, Politiet, NAV, Høgskolen i Trondheim, Helse- og overdoseteamet og Trondheim kommune.

Eksterne arbeidspraksisbedrifter: Stavne Gård, Norservice og Isonor.

Kvalitet/ HMS

Avdelingen har et innarbeidet IK/HMS system som redskap for å overholde lover og forskrifter. Det er et redskap for å sikre at avdelingen i alle ledd utfører sitt oppdrag med den kvalitet som ønskes. Systemet inneholder organisasjons-strukturer, ansvarsforhold, prosedyrer og ressurser som er nødvendige for at avdelingen skal fungere som forutsatt. Systemet skal bidra til at vi kan forebygge, avdekke og hindre uønskede hendelser.

 

viewNews is