a123

Ansatte og samarbeidspartnere

Foruten daglig leder er de ansatte på Hveita: Hjelpepleiere, tannlege og tannhelsesekretær og kapellan. Det er en avdelingsleder for Hveita United og en trenerassistent samt flere frivillige som bidrar med god hjelp når det behøves.

Hveita dagsenter har et godt samarbeid med Trondheim Korps, Fretex,Stavne Gård, Kirkens Bymisjon, Gatejuristen, Politiet, Trondheim kommune og helse- og overdoseteamet i kommunen. Det legges vekt på å ha gode relasjoner til det øvrige tiltaks- og behandlingsapperatet, slik at hjelp kan formidles raskt. Hveitas ansatte jobber målrettet med denne formidlingen.

Hver onsdag er det andakt på dagsenteret klokka 11.15.  Bibeltekst og ord for dagen ved kapellan eller andre fra Trondheim korps (menighet).