a123

Herberget

Herberget finner du i nabobygningen til Hveita dagsenter. Herberget driftes på oppdrag fra – og i samarbeid med Trondheim kommune. Herberget er et overnattingstilbud til bostedsløse menn over 18 år med rusproblemer, tilhørende Trondheim kommune. Personer fra andre kommuner kan i akutt krise også tilbys plass.

Herberget har åpent mandag–fredag kl. 20.00–09.00. Lørdag/søndag og helligdager fra 20.00–10.00.

Tilbudet har fem plasser og er åpent alle dager gjennom hele året. Det er tilgang til dusj og mulighet for vask av tøy. Det serveres mat morgen og kveld, og det er mulighet for å smøre med seg matpakke.