a123

Tilbud til fattige tilreisende EØS- borgere

Hveita har også et lavterskel sanitærtilbud til fattige tilreisende som livnærer seg av tigging i Trondheim by. Gjestene får tilbud om et varmt måltid, mulighet for dusj og vask av klær samt bytte av klær. Tilbudet er åpent to timer, tre ettermiddager i uken:mandag, onsdag og fredag fra kl. 14.45–16.45

Tilbudet drives med tilskudd fra Trondheim kommune.