a123

Visjon og mål


Vår visjon er å gi våre brukere et trygt sted å være i en ellers så hard og usikker hverdag. Vi ønsker på en konkret måte å møte mennesker i nød. Å endre sin livssituasjon er ofte en lang prosess, hvor det å finne motivasjon er svært viktig. Vi ønsker å bidre til den motivasjonen, og på den måten være en gnist til endring.

Vårt mål er å være et kontaktsenter for personer med rusmiddelproblemer med vekt på å dekke deres primære behov både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Vi ønsker å motivere brukerne til å ta ansvar for sitt liv og hjelpe dem til å få den hjelp de trenger, og på det nivå de befinner seg, ut i fra de ressurser senteret og dets samarbeidspartnere rår over.