a123

HMS og Kvalitetssikring

Avdelingen har et innarbeidet HMS system som redskap for å overholde lover og forskrifter.

Det er et redskap for å sikre at avdelingen i alle ledd utfører sitt oppdrag med den kvalitet som ønskes.

Systemet inneholder organisasjonstrukturer, ansvarsforhold, prosedyrer og ressurser som er nødvendige for at avdelingen skal fungere som forutsatt.

Systemet skal bidra til at vi kan forebygge, avdekke og hindre uønskede hendelser.