a123

Velkommen til oss!

Kvinnehuset er et permanent botilbud for kvinner med rus og rusrelaterte problemer. Dette er et tiltak med 9 leiligheter og 1 midlertidig plass. Vi ønsker å gi våre beboere omsorg og støtte samt å bidra til økt mestringskompetanse. Vi har et helhetlig menneskesyn og fokuserer på fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Tiltaket drives i samarbeid med Bodø kommune.

viewNews is