a123

Botilbud

Kvinnehuset er et botilbud for kvinner med rusrelaterte problemer. Vi har 8 leiligheter og en kriseplass. Tilbudet er døgnbemannet.