a123

Farmannshjemmet

Farmannshjemmet

Farmannshjemmet er et botilbud til kvinner og menn over 18 år med rusproblemer og med behov for omsorg og helsefaglig oppfølging. Målet er at den enkelte skal nå sitt optimale funksjonsnivå og videreformidles til bedre egnet botilbud etter behov.

Vi jobber praktisk og tilbyr omsorgsbaserte tjenester gjennom rusmestring, grensesetting, stabilitet og strukturert oppfølgning. Vi tilbyr blant annet individuell og medisinskoppfølging. Alle beboere harmøblert hybel med tv og eget bad, og vi har verksted, trimrom og aktivitetsrom. Kjøkkenet serverer fire måltider daglig og legger vekt på smak og ernæring gjennom ferske og friske råvarer.

Farmannshjemmet har 24 plasser. 23 av plassene er i driftsavtale med Tønsberg kommune.

Prosjekt jobben Farmannshjemmet
Prosjekt Jobben drives som et internt tiltak og er et populært arbeidstreningstilbud for beboerne på Farmannshjemmet. Tilbudet gir fire timers arbeid mot motivasjonspenger, tre dager i uken. Våre dyktige medarbeidere har spesialisert seg på å lage tennbriketter som selges på Fretex/Skaperverket. De pusser også opp møbler og gjør forefallende arbeid.  

Pårørendearbeid
Dette er et tilbud til pårørende knyttet til rusproblematikk. Her kan du få informasjon og profesjonell veiledning, møte andre som er i samme situasjon og snakke med oss om hvordan du har det.