a123

Velkommen

"Varmestuen" er Frelsesarmeens kontaktsenter for rusmisbrukere i Sandvika/Bærum kommune.

Varmestuen er et lavterskeltiltak for rusmiddelavhengige over 18 år som har behov for et værested og/eller aktivitet gjennom Jobben. Åpningstiden er hverdager fra 0900-1400. Vi har i gjennomsnitt besøk av 45-50 brukere hver dag.

Varmestuen drives i samarbeid med Bærum kommune og skal være et trygt og sosialt kontaktsenter for rusmiddelavhengige. På Varmestuen serveres det mat, det er tilbud om dusj, klær, vask, samtaler og aktiviteter.

Ved Varmestuen er det også muligheter for arbeidstrening gjennom Jobben Sandvika, som tilbyr arbeid fire dager i uken. Arbeidet består av gaterydding, skjærgårdstjeneste og andre oppgaver på oppdrag fra kommunen. Vi har også verksteddrift med redesign og snekkervirksomhet.

Tilbudet skal:

• Være et sosialt og trygt treffsted for brukergruppen

• Tilby mat hver dag

• Gi tilbud om samtaler med miljøpersonalet – og videreformidle kontakt til kommunens øvrige hjelpetilbud

• Gi tilbud om dusj, vask og utdeling av klær

viewNews is