a123

Med omsorg for hele mennesket

Frelsesarmeens rusomsorg, region sør er en del av Frelsesarmeens sosialtjeneste. Våre tilbud strekker seg fra lavterskel møtesteder, fritidsaktiviteter, bo- og arbeidstrening til avansert helsehjelp. Målgruppen er rusmiddelavhengige, bostedsløse og domfelte over 18 år som har behov for behandling, rehabilitering, og omsorgs- og skadereduserende tjenester. Les mer om våre tiltak ved å benytte menuen "Våre tilbud" til høyre.

viewNews is