a123

Med omsorg for hele mennesket

Med omsorg for hele mennesket

Frelsesarmeens rusomsorg, region sør er en del av Frelsesarmeens sosialtjeneste. I denne regionen har Frelsesarmeens rusomsorg tiltak i: Stavanger, Fetsund, Oslo, Tønsberg, Mandal, Lillehammer, Kongsvinger, Sandvika, Asker, Birkeland, Haugesund/Karmøy, Stord, Vennesla, Kristiansand og Voss. 

Tilbudene strekker seg fra lavterskel møtesteder, fritidsaktiviteter, bo- og arbeidstrening til avansert helsehjelp. Målgruppen er mennesker med rusproblemer, bostedsløse og domfelte over 18 år som har behov for behandling, rehabilitering, og omsorgs- og skadereduserende tjenester. Vi har også arbeid rettet mot pårørende av mennesker som sliter med rusavhengighet,

Les mer om våre tiltak ved å benytte menyen "Våre tilbud" til høyre.

viewNews is