a123

Farmannshjemmet, Tønsberg

Frelsesarmeens rusomsorg i Tønsberg, Farmannshjemmet, er et botilbud til rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år som har behov for omsorg og helsefaglig oppfølging.

Vi jobber praktisk og tilbyr omsorgsbaserte tjenester gjennom rusmestring, grensesetting, stabilitet og strukturert oppfølgning. Alle beboere har hybel med eget bad, og vi tilbyr blant annet individuell og medisinsk oppfølging. Målet er at den enkelte skal nå sitt optimale funksjonsnivå og videreformidles til annet egnet botilbud etter behov. Senteret har eget kjøkken og servere fire måltider daglig.

Farmannshjemmet har 24 plasser, der 23 av plassene er i driftsavtale med Tønsberg kommune.