a123

Arbeid blant romfolket

Arbeid blant romfolket

De siste årene har en ny gruppe mennesker blitt synlige i Oslos gater, nemlig romfolket og andre tilreisende som ser etter måter å livnære seg i Norge. Fyrlyset arbeider for å gi dem et tilbud som er tilpasset deres behov.

Fyrlyset har åpent mandag, onsdag og fredag fra klokken 15.30 til 18.45 for tilreisende og bostedsløse. Det er tilgang på dusj, noe utdeling av rene klær, enkel matservering og samtaler.

Tilbudet har personale som snakker rumensk og engelsk.

I samarbeid med Oslo kommune har Frelsesarmeen Fyrlyset også åpent for overnatting de nettene det er kaldere enn -10. Inntil 130 personer har benyttet seg av tilbudet når det har vært åpent.

Bakgrunn

Fyrlysets arbeid blant romfolket startet i vinteren 2010/2011. Oslo kommune ønsket et overnattingstilbud til romfolk som ikke hadde en bopel, og Fyrlyset kunne tilby dette. Basert på de erfaringer som ble gjort, ble det igangsatt et prosjekt, der Fyrlyset ble åpnet på ettermiddagen for romfolk og andre som hadde behov for det, som trengte et sted de kunne komme for å få mat, tilgang på dusj og rene klær, og råd, veiledning og en god samtale. Frelsesarmeen i Romania ble kontaktet, og sendte en offiser til å bistå i arbeidet. Prosjektet varte i tre måneder, fra februar til mai 2011. De erfaringer som Frelsesarmeen tilegnet seg gjennom prosjektet ble samlet i rapporten "I bønn for en bedre framtid". 

Last ned filRomrapport(1 2 8 7kb)