a123

Om Fyrlyset

Om Fyrlyset

Fyrlyset ligger i Urtegata 16 på Grønland. På denne adressen har Frelsesarmeen arbeidet siden det gamle herberget åpnet i 1894.

Visjon

Vår visjon er å være et FYRLYS for mennesker som opplever at livet er  "en mørk seilas". Vi ønsker på en konkret måte å møte mennesker i nød, samtidig som vi ønsker å løfte blikket og peke på det som er i troen på Jesus Kristus.

Å endre sin livssituasjon er ofte en lang prosess, hvor det å finne motivasjon er veldig viktig. Vi ønsker å bidra til den motivasjonen, og på den måten være en gnist til endring.

Mål

  • Være et kontaktsenter for personer med rusmiddelproblemer med vekt på å dekke deres primære behov fysisk, psykisk, sosialt og åndelig.
  • Motivere brukere til å ta ansvar for sitt liv og hjelpe dem til å få den hjelp de trenger, på det nivå de befinner seg, ut i fra de ressurser senteret og deres samarbeidspartnere rår over.
  • Med respekt for den enkeltes tro, peke på Jesus som den beste hjelp til et nytt og bedre liv, og som den eneste vei til frelse.

Finansiering

Fyrlysets drift betales delvis av midler fra det offentlige og delvis av gaveinntekter. Cirka 45 % av finansieringen kommer fra Oslo kommune. Ønsker du å støtte Fyrlysets arbeid kan du klikke her.

Modell og metoder

Fyrlyset er det første trinn i Frelsesarmeens tiltakskjede for rusmiddelavhengige. Vi legger vekt på å ha gode kontakter og relasjoner også til det øvrige tiltaks- og behandlingsapparatet, slik at vi kan formidle rask kontakt.

Det er Fyrlysets primæroppgave å bidra til beskyttelse, støtte og struktur for vår målgruppe, i tråd med Frelsesarmeens miljøterapeutiske modell.

Oppsøkende virksomhet

Vi ser det også som vårt ansvar å kunne "ta temperaturen" på situasjonen for hjemløse og folk på gata. Gjennom oppsøkende patruljer - også på natten - forsøker vi å dokumentere og observere situasjonen for bostedsløse og rusmiddelavhengige.

Feltpleien

Fyrlyset er samlokalisert med og har et tett samarbeid med Frelsesarmeens feltpleie i Urtegata. Våre brukere har dermed direkte adgang til et gatenært helsetilbud alle ukedager.