a123

Gatehospitalet

Her kan du lese mer om Gatehospitalets tilbud.

Gatehospitalet
Foto: Kristianne Marøy

Gatehospitalet er et helse- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige som har store og sammensatte helseproblemer, eller problemer som ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten. 

Vårt oppdrag
Gatehospitalet skal fylle behov for:

  • medisinsk døgnpleie ved langvarig sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse
  • medisinsk døgnpleie ved underernæring, fysisk utmattelse og en helsemessig kollaps
  • medisinsk døgnpleie før innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende
  • medisinsk døgnpleie i livets siste fase

Våre avdelinger

  • Dame- og herreavdeling med 7 sengeplasser, hvorav 3 plasser er øremerket for vårt palliative tilbud 
  • Herreavdeling med 9 sengeplasser 
  • Kvinneavdeling med 8 sengeplasser 

Historikk
I 2004 åpnet Gatehospitalet for å imøtekomme det dokumenterte behovet for et avansert og gatenært helsetilbud som ikke ivaretas av øvrig helsetjeneste. Gatehospitalet er fullfinansiert av Helsedirektoratet.
1. september 2016 åpnet vi Norges første tilrettelagte palliative tilbud til mennesker med ruslidelse.

Innleggelsesårsaker
Smerter, kreft, nyresvikt, KOLS, sår/abscesser, DVT, fysisk/psykisk utmattelse, under- og feilernæring, infeksjoner, HIV, Hepatitt-C, nedsatt allmenntilstand, pre- og postoperativt, tannbehandling, helseutredning, m.m.

Faglig kompetanse
Leger, sykepleiere og vernepleiere med blant annet videreutdanning innen kreftbehandling, palliasjon, intensiv- og nevrosykepleie, diakoni, psykisk helse og rusproblematikk.

Inntaksrutiner
Søknader vurderes fortløpende av inntaksteamet. Inntak mandag—torsdag før kl. 11.00.
Søknader sendes per post/e-post eller fakses anonymisert. Ring alltid for å oppgi personlig data til søknad.
For informasjon eller spørsmål om inntak, ring for en samtale med inntaksteam/avdelingsledere. Normalt opphold ca. 2 til 3 uker, men dette vurderes individuelt.

Pasientansvarlig ved helseinstitusjoner, LAR ØST, fastleger og feltpleiestasjoner kan ta kontakt med Gatehospitalet ved spørsmål om innleggelse. Gatehospitalets medisinske ansvarlig har myndighet ved inn- og utskriving. Når det gjelder avrusing, bruk av Metadon og Subutex, smertebehandling, sovemedisiner med mer følges samme regime som ved sykehusene. Lik praksis på dette området gir pasientene trygghet og forutsigbarhet. Det er ikke anledning for pasientene å bruke rusmidler under oppholdet. Gatehospitalet samarbeider med Oslo kommune, sykehusene i Oslo, feltpleiestasjonene, LAR ØST og fastlegene.

Regler
Det er ikke tillatt å ruse seg på Gatehospitalet. Vi tilbyr substitusjonsbehandling under oppholdet. Vi aksepterer ikke vold og/eller trusler om vold. Under oppholdet ved Gatehospitalet vil pasientene alltid bli fulgt ut av en ansatt. Besøk må avtales på forhånd. Vi tillater ikke besøk «fra miljøet».

Fasiliteter og tilbud
Enkeltrom med TV. Noen rom har tilgang til eget bad, for øvrige er det felles bad/WC i korridor. Felles stue med TV og matsal der alle 4 måltider serveres. Besøks– og møterom, treningsrom og SPA med eget boblebad, fysioterapi, taktil massasje, NADA øreakupunktur. Tverrfaglig tilnærming, fokus på livskvalitet, mestring og individuell oppfølging Legedekning mandag til fredag med bakvaktsordning.

Palliativt tilbud
Vi har Norges første palliative tilbud for mennesker med tung ruslidelse. Oppdraget vårt er å tilby 3 tilrettelagte palliative plasser med god pleie og omsorg for noen av de kanskje mest sårbare i livets slutt. Vi skal være et komplement til det eksisterende palliative tilbudet og vi vil ha et godt samarbeid med de ulike aktørene i helsevesenet som den palliative pasienten har kontakt med. Våre palliative pasienter skal ikke være i en så alvorlig tilstand at spesialisthelsetjeneste er påkrevd.