a123

Velkommen

Jobben Lillehammer er et arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige over 18 år. Målsetningen med prosjektet er at deltakerne skal:

- ha noe å gå til

- ha noe meningsfullt å gjøre

- oppleve å være en del av samfunnet

Jobben tilbyr et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Arbeidsdagen er mandag til torsdag, kl 10.00-14.00. Det utbetales ikke lønn, men 50 kroner timen brutto som motivasjonspenger ved dagens slutt.

Jobben drives i regi av Frelsesarmeen og finansieres av Lillehammer kommune.

Sparebankstiftelsen DNB har i 2014 gitt midler til friluftsutstyr til Jobben Lillehammer.

viewNews is