a123

Samtalegrupper tirsdag 17-18.30

Samtalegrupper tirsdag 17-18.30

Hvordan er det å være deg? Samtalegrupper for og med pårørende.

Hver tirsdag møtes pårørende av personer med utfordringer knyttet til rus og eventuelt psykisk helse, for å snakke om alt fra hverdagslivet utfordringer, erfaringer med å være pårørende og hvordan det egentlig går. 

Møtet er åpent for alle og gratis, og vi inngår en felles avtale om at det som sies i samtalegruppene, blir i samtalegruppene. For noen er samtalegrupper første steget man tar i å bearbeide sine erfaringer med det å være pårørende, mens for andre virker det skummelt og uoverkommelig å snakke med en gjeng fremmede om hvordan det er å være pårørende når det er rus med i bildet. 

Gjerne ta kontakt med Pårørendehuset for mer informasjon, eller dersom du er nysgjerrig på å delta. Telefon: 459 71 678