a123

Velkommen til SAMM!

SAMM ble offisielt en gruppe i frelsesarmeen i Norge våren 2014. Gruppa startet først i USA under navnet TSAMM (The Salvation Army Motorcycle Ministry) i 2012 og spredte seg også til Australia.

Velkommen til SAMM!

MC gruppa SAMM (Salvation Army Motorcycle Ministry) er en del av frelsesarmeen i territoriet Norge, Island og Færøyene. Vi har et godt fellesskap å tilby til de som kunne tenke seg et sosialt samlingssted enten man er interessert i motorsykler eller ikke. Vi arrangerer MC kafe i Stavanger og i Mandal en gang i måneden der du er velkommen til å ta turen innom for en kaffeprat.

I 2012 ble det første arrangementet vårt gjennomført på frelsesarmeen i Farsund. Vårmønstring har vi hatt hvert år siden, men i 2018 blir det for første gang et MC treff (SAMMentreffet) i Bamble i Telemark.

I begynnelsen var vi i startgropa med ideen om gruppa, og vi var derfor "support medlemmer" i USA modellen fram til vi på våren 2014 fikk godkjenning til å være en del av frelsesarmeen.

Alle kan bli med i SAMM, men for ryggmerke gjelder visse regler som du kan lese om her. Det er derfor fullt mulig å bli med i gruppa om man har lyst til det enten man kjører MC eller ikke, og være med i fellesskapet og gjerne hjelpe til ved arrangementer.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å ta del i dette fellesskapet!

viewNews is