Musikkhelg i Haugesund

Musikkhelg i Haugesund

SILFVERBERGs musikk
Helgen sto i sangens og musikkens tegn, da musikksekretæren, majorene Jan Harald Hagen, og Eli Nodland Hagen
var gjester i Haugesund korps. Sentralt i helgen var sanger og musikk av Anne-Lise og Erik Silfverberg. Sangeren som alle var fra
korps, hadde valgt seg ut sanger fra CD-ene "En ny dag kommer" og "Silfverberg" (du kan finne og høre dem i alle digitale kanaler,
Spotify, I-Tunes, Tidal m.fl.). Som ble øvd inn torsdag og som ble brukt i en musikalsk "ukens fest" lørdag og i gudsjtenesten søndag.
Hornmusikantene var både Haugesunds egne og musikanter fra Ladegården i Bergen. En flott gruppe, som på tross av at vi savnet noen unge som
var i fysisk aktivitet i Frelsesarmeens årlige innebandyturering i Moss, presenterte musikalske perler på en fin måte. Verk som
sto på repertoaret etter øvelser lørdag var marsjen "Celeb8" og meditasjonen "Lys i mørkest natt" fra Scanbrass, nok en marsj "Southwood", et vakkert
sangarrangement "The Lord is Near" og" Precious Lord" publisert i London. I tillegg presenterte også det sammensatte orkesteret et verk av
Erik og Anne-Lise Silfverbergs sønn, Niels: "Beneath the cross" (ScanBrass), basert på Hjalmar Hansens sang "Her under korset" . Erik Silfverberg har
mange verk publisert i ScanBrass og også det siste han skrev for denne serien "Commit thy way to Jesus" (Velt alle dine veie) ble brukt under helgen.
Så vellykket var samlingen at man vil prøve få til en enda større samling av sangere og messingmusikere i Bergen til høsten.
All musikk som ble brukt er publisert av Frelsesarmeen. ScanBrass-verken finner du på www.scanbrass.com og Silfverbergs sanger kan bestilles fra FA-handel.
Hele "Sang-og klang" katalogen vil bli lagt ut på nettsidene til Seksjon for musikk (www. frelsesarmeen.no/musikk).

Syng Finnsnes

Syng Finnsnes

Syng Finnsnes
var en sanghelg knyttet til Bibelsdagen og en økumenisk gudstjeneste på Finnsnes i Troms. Major Arne Undersrud, for tiden ansvarlig
for Frelsesarmeen på Finnsens var initiativtager og hadde gjort et stort arbeid for å få med folk til et felles kor som skulle avslutte med å
synge på gudstjenesten i Finnsnes kirke søndagen. Et trettitalls sangere, vesentlig fra Frelsesarmeen, men også noen fra andre kirker i egnen
møttes torsdag, lørdag og søndag før gudstjenesten for å forberede sanger. Musikkseksjonen var invitert til helgen og koret ble ledet av major Jan Harald
Hagen, kompet var satt sammen av lokale musikere og Morgan Evja (tangenter) og Øystein Erisken (bass).
Sangene som ble framført var: "I tro" (Kristyn og Keith Getty), "Gud er så bra" (Siv Christensen/Aril Schøld), "Vi deg behøver, Jesus" (Robert Lowry)
og "Go tell it on the mountain" (trad. gospel). Med kort tid for innøvelse var det viktig at sangene kunne gjennomføres med kort tid til øvelser og
likevel være både inspirerende, variert og "kle" gudstjenestens liturgi. Responsen var veldig god og sangene falt inn i som en integrert del i gudstjenesten
nesten bedre enn man tør håpe på når man planlegger. Major Randi Bråthen talte i gudstjenesten for en godt fylt kirke. Takk til alle involverte og engasjerte! Og til Arne Undersrud for et flott initiativ.
Kanskje kan vi invitere til SYNG nord en gang neste vinter!Jan Harald Hagen
major/seksjonsleder
Seksjon for musikk

SKRIFTEN PÅ VEGGEN

SKRIFTEN PÅ VEGGEN

Nødvendige avtaler for å vise sangtekster på veggen.

Mange, men på langt nær alle, av våre forsamlinger bruker korps bruker digitale verktøy for å vise sangtekster og annet
på vegg eller storskjerm, og vil gjerne holde seg innenfor lovens rammer når det gjelder dette. Frelsesarmeen er en del av Norges
Kristne Råd og er med det favnet av NKRs avtale med KOPINOR om slik bruk av tekster. Dere kan altså helt lovlig vise våre egne og
alle andres tekster på storskjerm. Frelsesaarmeen sentralt betaler et betydelig beløp for denne avtalen årlig og det er altså ikke nødvendig
å inngå avtaler med noen andre for å holde seg på rett side av loven. Det er derfor i Norge unødvendig å betale lisens til CCLI eller andre.
Avtale med CCLI kan være riktig i andre land som ikke har ordninger som KOPINOR, men altså er altså ikke nødvendig i Norge.

Du kan laste ned både avtaleteksten mellom KOPINOR og NKR her på nettsidene og dessuten en informasjon om KOPINOR som blant annet
sier:

Kopinors kopieringsavtaler er inngått med avtalelisensvirkning og gir derfor adgang til kopiering
fra alle norske og utenlandske verk. Slik kan brukerne forholde seg til én part som kan inngå avtaler
på vegne av mange.

Takk for at du er opptatt av at vi skal holde oss på lovens rette side. Husk også å rapportere bruk av musikk i våre sammenhenger til TONO.
Dette gjelder særlig konserter og spesielle arrangementer, men også søndagens gudstjenester som vi vil komme tilbake til med
en enkel og god løsning for i løpet av januar.


Jan Harald Hagen
major/seksjonsleder
Seksjon for musikk
Territorial Music Secretary

Tono rapportering

Det er viktig å sende inn rapporter for Gudstjenester, konserter og musikkandakter. Dette genererer midler både til Frelsesarmeen, og komponister og tekstforfattere. Det er derfor nødvendig for Fa sin økonomi at Frelsesarmeens sanger brukes.