SKRIFTEN PÅ VEGGEN

SKRIFTEN PÅ VEGGEN

Nødvendige avtaler for å vise sangtekster på veggen.

Mange, men på langt nær alle, av våre forsamlinger bruker korps bruker digitale verktøy for å vise sangtekster og annet
på vegg eller storskjerm, og vil gjerne holde seg innenfor lovens rammer når det gjelder dette. Frelsesarmeen er en del av Norges
Kristne Råd og er med det favnet av NKRs avtale med KOPINOR om slik bruk av tekster. Dere kan altså helt lovlig vise våre egne og
alle andres tekster på storskjerm. Frelsesaarmeen sentralt betaler et betydelig beløp for denne avtalen årlig og det er altså ikke nødvendig
å inngå avtaler med noen andre for å holde seg på rett side av loven. Det er derfor i Norge unødvendig å betale lisens til CCLI eller andre.
Avtale med CCLI kan være riktig i andre land som ikke har ordninger som KOPINOR, men altså er altså ikke nødvendig i Norge.

Du kan laste ned både avtaleteksten mellom KOPINOR og NKR her på nettsidene og dessuten en informasjon om KOPINOR som blant annet
sier:

Kopinors kopieringsavtaler er inngått med avtalelisensvirkning og gir derfor adgang til kopiering
fra alle norske og utenlandske verk. Slik kan brukerne forholde seg til én part som kan inngå avtaler
på vegne av mange.

Takk for at du er opptatt av at vi skal holde oss på lovens rette side. Husk også å rapportere bruk av musikk i våre sammenhenger til TONO.
Dette gjelder særlig konserter og spesielle arrangementer, men også søndagens gudstjenester som vi vil komme tilbake til med
en enkel og god løsning for i løpet av januar.


Jan Harald Hagen
major/seksjonsleder
Seksjon for musikk
Territorial Music Secretary

En julehilsen til sangere og musikere i Frelsesarmeen

En julehilsen til sangere og musikere i Frelsesarmeen

En julehilsen
Kjære sangere og musikere i Frelsesarmeen,

Adventstiden er i korteste laget i år når julaften selv faller på 4. søndag i advent. Det gjør kanskje adventstiden ekstra travel for alle som er engasjert med musikk i Frelsesarmeen. Jeg får daglig klipp fra landets aviser om artikler som nevner Frelsesarmeen på forskjellige måter og det har vært inspirerende å se at i desember er Frelsesarmeens til stede med sang og musikk ved julegryter, på institusjoner, med juletoner og julekonserter i små og store format, i korps, kirker, kulturhus og bedehus landet rundt! Jeg kom et øyeblikk til å tenke tanken at Frelsesarmeens musikk var borte fra julefeiringen i landet vårt! Det tror jeg ville vært et stort tap for landet, rent kulturmessig, men ikke minst som en viktig del av å fire jul som en kristen høytid.
Det gir mening å være sanger og musiker i Frelsesarmeen når man kan være med å formidle glede og tro på denne måten i adventstiden – og ellers i året selvsagt. Takk for at du bruker ditt talent, tid, evner og krefter i Frelsesarmeen.
Jeg kan ikke la være at den utfordringen, «å skape en annerledes julekonsert», Seksjon for musikk ble gitt av Frelsesarmeens ledelse for noen år siden fremdeles lever. Julekonserten «Håp under broene» ble i år framført i Sandvika, Tønsberg, Lillehammer og Oslo. For en times tid blir byenes mørkeste kroker forvandlet til vakre steder med lyd og lys og evangeliet om ham som ble født – i en krok i Betlehem. En utfordrende fortelling til tro – den gang og nå. Julekrybbemotivet malt av Håkon Gullvåg følger konserten under broene og utfordrer meg også i år til å ta imot fortellingen om ham som kom til oss fra Gud.

Med ønske om
Guds velsignelse over julehøytiden
og et godt nytt år

Jan Harald Hagen
major/seksjonsleder

Tono rapportering

Det er viktig å sende inn rapporter for Gudstjenester, konserter og musikkandakter. Dette genererer midler både til Frelsesarmeen, og komponister og tekstforfattere. Det er derfor nødvendig for Fa sin økonomi at Frelsesarmeens sanger brukes.