Tono rapportering

Det er viktig å sende inn rapporter for Gudstjenester, konserter og musikkandakter. Dette genererer midler både til Frelsesarmeen, og komponister og tekstforfattere. Det er derfor nødvendig for Fa sin økonomi at Frelsesarmeens sanger brukes.