a123

En julehilsen til sangere og musikere i Frelsesarmeen

En julehilsen til sangere og musikere i Frelsesarmeen

En julehilsen
Kjære sangere og musikere i Frelsesarmeen,

Adventstiden er i korteste laget i år når julaften selv faller på 4. søndag i advent. Det gjør kanskje adventstiden ekstra travel for alle som er engasjert med musikk i Frelsesarmeen. Jeg får daglig klipp fra landets aviser om artikler som nevner Frelsesarmeen på forskjellige måter og det har vært inspirerende å se at i desember er Frelsesarmeens til stede med sang og musikk ved julegryter, på institusjoner, med juletoner og julekonserter i små og store format, i korps, kirker, kulturhus og bedehus landet rundt! Jeg kom et øyeblikk til å tenke tanken at Frelsesarmeens musikk var borte fra julefeiringen i landet vårt! Det tror jeg ville vært et stort tap for landet, rent kulturmessig, men ikke minst som en viktig del av å fire jul som en kristen høytid.
Det gir mening å være sanger og musiker i Frelsesarmeen når man kan være med å formidle glede og tro på denne måten i adventstiden – og ellers i året selvsagt. Takk for at du bruker ditt talent, tid, evner og krefter i Frelsesarmeen.
Jeg kan ikke la være at den utfordringen, «å skape en annerledes julekonsert», Seksjon for musikk ble gitt av Frelsesarmeens ledelse for noen år siden fremdeles lever. Julekonserten «Håp under broene» ble i år framført i Sandvika, Tønsberg, Lillehammer og Oslo. For en times tid blir byenes mørkeste kroker forvandlet til vakre steder med lyd og lys og evangeliet om ham som ble født – i en krok i Betlehem. En utfordrende fortelling til tro – den gang og nå. Julekrybbemotivet malt av Håkon Gullvåg følger konserten under broene og utfordrer meg også i år til å ta imot fortellingen om ham som kom til oss fra Gud.

Med ønske om
Guds velsignelse over julehøytiden
og et godt nytt år

Jan Harald Hagen
major/seksjonsleder