a123

ISB kommer til Oslo 10-12 mai 2019

ISB kommer til Oslo 10-12 mai 2019

Bli med på dette århundrets største musikkbegivenhet i Frelsesarmeen – en lovprisning og takk til GUD! Påmelding åpen.

Bli med på dette århundrets største musikkbegivenhet i Frelsesarmeen – en lovprisning og takk til GUD!

Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester v/Musikkseksjonen har den store glede og ære av å invitere alle hornorkestre, hornmusikkgrupper og hornmusikanter til et alle tiders Musikantstevne i Oslo 11. og 12. mai 2019.

Anledningen er at det i 2019 er 25 år siden Nasjonalt Hornorkester, senere Territorialt Hornorkester ble etablert, etter over 50 års taushet siden den gode gamle Stabsmusikken ble nedlagt. FTH har kjent på å ha fått være til velsignelse for mange mennesker gjennom disse årene og tiden føles å være inn til en lovprisning og takk til Gud!

Dette ønsker vi å feire i Oslo 11. og 12. mai, med en skikkelig storsamling av Frelsesmusikanter fra hele Norge.

Vi har vært så heldige å fåInternational Staff Band fra London til å komme og kaste glans over denne helgen, noe som i seg selv er en begivenhet. ISB var i Norge i 1964 og i 1988, men har ikke vært her siden.

Våre planer for denne helgen er slik:

Fredag 10. mai: ISB holder konsert i Fredrikstad

Lørdag 11. mai: 

Kl 10 - Alle inviterte musikkgrupper samles i Templet for felles øvelse med ISB

Kl 12 - Alle grupper spiller 20-30 min utekonsert på tildelt sted i Oslo sentrum, nært Karl Johans gate

Kl 1230 - ISB starter å marsjere fra Oslo Sentralstasjon og oppover Karl Johans gate. De forskjellige gruppene som har konserter langs ruten slutter seg til marsjen. Etter hvert som marsjen går oppover Karl Johans gate vil korpset vokse i størrelse og bli et massed band på forhåpentligvis minst 150 musikanter

kl 1315 - Konsert med Felleskorpset på trappen foran Det Kongelige Slott

kl 1530 - Felles bespisning i Templet

kl 1700 - «Intern» konsert for alle deltagende musikanter med International Staff Band

Søndag 12. mai: 

Kl 1100 - Gudstjenester rundt i Oslo-området
Hver gruppe får med seg noen ISB-musikanter om ønskelig og deltar som gruppe på en gudstjeneste i et av korpsene i Oslo-området. Bespisning på det enkelte korps
Kl 1600 - JUBILEUMSKONSERT i Templet med Territorialt Hornorkester og International Staff Band 

Vi har stor tro på at dette skal bli et flott arrangement til stor velsignelse for både musikanter og tilhørere og vil at alle musikanter i Frelsesarmeen i Norge skal bli med på dette store og flotte MUSIKANTSTEVNET.

Denne henvendelsen går derfor til samtlige hornorkestre, hornmusikkgrupper og hornmusikanter i Frelsesarmé Norge.

PÅMELDING: 

For å få gjort en best mulig planlegging og de beste forberedelser til dette, er det viktig at vi får en tilbakemelding fra hver enkelt av dere innen 31. januar 2019.  

Påmelding i dette skjema

Dersom man ikke ønsker å stille som gruppe, vil vi oppfordre til å avtale med andre korps/grupper for å gjøre noe i fellesskap mellom flere korps. 

Man kan selvsagt også melde seg på som enkeltmusikant og være velkommen til å delta.

Praktisk informasjon:

Hver enkelt gruppe eller enkeltdeltager må selv sørge for reise og opphold, da det dessverre ikke er mulighet for noe økonomisk bistand fra HK.

Det vil imidlertid bli gjort avtale med noen overnattingssteder i nærheten for å få en så god pris som mulig på overnatting. Ellers oppfordres til å søke å ta kontakt med kjente i Oslo-området for eventuell privat utlosjering. 

 

Hver enkelt gruppe og enkeltmusikant ønskes med dette varmt velkommen til å bli med på dette og det oppfordres til alle om å huske dette arrangementet i bønn frem mot denne helgen i mai.

La oss gjøre et felles løft for å få frelsesmusikken frem i lyset med et sterkt fokus på JESUS!

 

Med vennlig hilsen

Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester

 

Espen Ødegaard

Musikkmester