a123

Minne for livet

Minne for livet

UNGBRASS 2018 ble et minne for livet for et femtitalls barn- og unge som sammen med
musikere fra FTH og voksne ledere var kommet sammen til musikkhelg på Jeløy.
Besøket av den profesjonelle jazzmusikeren og frelsesarmemusikeren Price Lengoasa bidro stort til
at både barn og voksne ble inspirert og energized til sin oppgave som musikere i Frelsesarmeen.
Prince som alle fikk kalle ham spilte som en konge og sang som Lois Armstrong og han kunne fortelle
at hans musikalske løpebane startet som musikant i Frelsesarmeen hjemme i Johannesburg som liten gutt.
Kanskje ble noen drømmer om et liv i musikkens verden drømt i løpet av helgen og Price viste ved sitt
vitnesbyrd og sitt spill at det går an å ha en musikalsk oppgave i Frelsesarmeen og samtidig være profesjonell musiker.
Vi gleder oss allerede til neste års UNGBRASS og håper vi får flere anledninger til å oppleve en av
Frelsesarmeens store musikkpersonligheter også i framtiden.


Jan Harald Hagen
major/seksjonsleder
Seksjon for musikk
Territorial Music Secretary
Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene