a123

Musikkavdelingen ønsker bidrag til Scanbrass

Musikkavdelingen ønsker bidrag til Scanbrass

Vi vil oppfordre komponister og arrangører til å bidra til denne musikkserien, som publiseres av Frelsesarmeen, og
som hver år distribueres til mer enn 50 orkestre. I de nordiske landene, men vi har også orkestre verden rundt som
framfører musikk fra ScanBrass-serien.

ScanBrass er en publiskasjon for brass band (hornorkestre), et samarbeid melleom Frelsesarmeen i de nordiske landene,  for å utbre "kirkemusikk" for 
denne typen orkestre. Typiske brukere er Frelsesarmeens hornorkestre i møter og gudsjtenester, men verkene er absolutt ment å kunne brukes av alle orkestre som bruker musikk knyttet til 
de nordiske landenes sang- og salmetradisjon. Hvert år publiseres 4-8 verk som skal være klare for bruk 1. september. 

Besetningen er Soprankornett / 1. kornett / 2. kornett / flygelhorn / 1. horn / 2. horn / 1. baryton / 2. baryton / 1. trombone / 2. trombone / basstrombone / eufonium / Eb-bass / Bb-bass / 
og slagverk. Det er en fordel om verkene kan framføres av mindre ensembler og derfor viktig av man er generøs med stikknoter f. eks for flygelhorn og i gruppa barytoner tromboner. 

Det forventes at komponister/arrangører inngår en alminnelig forlagsavtale med Frelsesarmeen (forlaget). Forlaget vil også være behjelpelig med å innhente tillatelse til å publisere verket 
fra andre forlag der det brukes musikk som er originalforlagt andre steder enn Frelsesarmeen. Vi vil også forsøke å få aksept for at arrangøren av slik musikk blir tilkjent en arrangørandel 
av verkets opphavsmannsinntekter. 

Verk bør sendes innen 1. februar til: musikk@frelsesarmeen.no som pdf-er. Helst pdf-er altså, men både  Finale, Sibelius og Musescore filer er akseptable formater. 
Verk som antas for publisering må leveres også i redigerbare formater. (Finale, Sibelius eller Musescore) 

Jan Harald Hagen
major/seksjonsleder
Seksjon for musikk
Territorial Music Secretary
Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene