a123

Musikksjefen har ordet!

Musikksjefen har ordet!

Musikkgudstjeneste i Strømgaten og Praise weekend med Emma Pears

 

Det var en flott musikkgudstjeneste i Strømgaten i Bergen da hornorkesteret hadde invitert tidligere musikkmester John Brakstad til å lede orkesteret denne helgen. Musikkgudstjenesten søndag ettermiddag var godt besøkt og hornorkesteret spilte Johns arrangementer «Han frelste en synder» (ScanBrass 2010-2), «March Jubilee 125» (Scanbrass 2016-1) og «Jeg er i Herrens hender» (Scanbrass 2016-7). I tillegg spilte de «Shine Jesus, shine» og dessuten «Shout aloud salvation» (GS 1542) og «Room for Jesus» (US 281). Det er på sin plass også å ønske den relativt nye musikkmester Fredrik Giebner, lykke til og velsignelse i oppgave. Det blir spennede å følge hornorekesteret i Strømgaten.

Huset i Strømgaten fylles av mange aktiviteter og søndag formiddag var  det Solheimsviken som inviterte til gudstjeneste. Det var en levende forsamling i alle aldre, og de fleste unge! Lovsang og bønn og etter at barna gikk til søndagsskole ble retningen på gudstjenesten dreid i retning av bibelforkynnelse ved korpsleder Geir Engøy, og repons. Gudstjensten avslutten med sangen xxxxx.(Legg  inn like til Shine-jesus-shine-klippet på fb)

Helgen 3.-5. mars var det sangen i menigheten som var temaet for et kurs i regi av Medarbeiderskolen og Jeløy Folkehøskole. Praise-weekend var tittelen seminaret hadde fått og forstått med norsk sinn forstår man at det dreier seg om lovsang og begeistring. Emma Pears (fra Hillsong, London) underviste og det var praktiske økter der moderne lovsang møtte tradisjonsmusikk i FA i form av messingblåsere og fant sammen i et musikalsk uttrykk som var til inspirasjon for både tradisjonalister og lovsangere. Mange og bare positive tilbakemeldinger. Vi håper at vi kan bidra til at noe slikt kan gjentas! 

 


Jan Harald Hagen
major/seksjonsleder
Seksjon for musikk
Territorial Music Secretary
Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene