a123

SKRIFTEN PÅ VEGGEN

SKRIFTEN PÅ VEGGEN

Nødvendige avtaler for å vise sangtekster på veggen.

Mange, men på langt nær alle, av våre forsamlinger bruker korps bruker digitale verktøy for å vise sangtekster og annet
på vegg eller storskjerm, og vil gjerne holde seg innenfor lovens rammer når det gjelder dette. Frelsesarmeen er en del av Norges
Kristne Råd og er med det favnet av NKRs avtale med KOPINOR om slik bruk av tekster. Dere kan altså helt lovlig vise våre egne og
alle andres tekster på storskjerm. Frelsesaarmeen sentralt betaler et betydelig beløp for denne avtalen årlig og det er altså ikke nødvendig
å inngå avtaler med noen andre for å holde seg på rett side av loven. Det er derfor i Norge unødvendig å betale lisens til CCLI eller andre.
Avtale med CCLI kan være riktig i andre land som ikke har ordninger som KOPINOR, men altså er altså ikke nødvendig i Norge.

Du kan laste ned både avtaleteksten mellom KOPINOR og NKR her på nettsidene og dessuten en informasjon om KOPINOR som blant annet
sier:

Kopinors kopieringsavtaler er inngått med avtalelisensvirkning og gir derfor adgang til kopiering
fra alle norske og utenlandske verk. Slik kan brukerne forholde seg til én part som kan inngå avtaler
på vegne av mange.

Takk for at du er opptatt av at vi skal holde oss på lovens rette side. Husk også å rapportere bruk av musikk i våre sammenhenger til TONO.
Dette gjelder særlig konserter og spesielle arrangementer, men også søndagens gudstjenester som vi vil komme tilbake til med
en enkel og god løsning for i løpet av januar.


Jan Harald Hagen
major/seksjonsleder
Seksjon for musikk
Territorial Music Secretary