a123

Stavanger Hornorkester tilbake fra USA

Stavanger Hornorkester tilbake fra USA

STAVANGER HORNORKESTER er nettopp kommet hjem fra
skandinavisk kongress i Rockford, USA.


STAVANGER HORNORKESTER er nettopp kommet hjem fra 
skandinavisk kongress i Rockford, USA. 
Reisen var en del av orkesterets feiring av 125 års musikalsk 
engasjement I Frelsesarmeen og Stavanger by. 
Sammen med flere hundre  andre frelsesarmemusikanter er det nå årets 
julefeiring som skal forberedes.