a123

Syng Finnsnes

Syng Finnsnes

Syng Finnsnes
var en sanghelg knyttet til Bibelsdagen og en økumenisk gudstjeneste på Finnsnes i Troms. Major Arne Undersrud, for tiden ansvarlig
for Frelsesarmeen på Finnsens var initiativtager og hadde gjort et stort arbeid for å få med folk til et felles kor som skulle avslutte med å
synge på gudstjenesten i Finnsnes kirke søndagen. Et trettitalls sangere, vesentlig fra Frelsesarmeen, men også noen fra andre kirker i egnen
møttes torsdag, lørdag og søndag før gudstjenesten for å forberede sanger. Musikkseksjonen var invitert til helgen og koret ble ledet av major Jan Harald
Hagen, kompet var satt sammen av lokale musikere og Morgan Evja (tangenter) og Øystein Erisken (bass).
Sangene som ble framført var: "I tro" (Kristyn og Keith Getty), "Gud er så bra" (Siv Christensen/Aril Schøld), "Vi deg behøver, Jesus" (Robert Lowry)
og "Go tell it on the mountain" (trad. gospel). Med kort tid for innøvelse var det viktig at sangene kunne gjennomføres med kort tid til øvelser og
likevel være både inspirerende, variert og "kle" gudstjenestens liturgi. Responsen var veldig god og sangene falt inn i som en integrert del i gudstjenesten
nesten bedre enn man tør håpe på når man planlegger. Major Randi Bråthen talte i gudstjenesten for en godt fylt kirke. Takk til alle involverte og engasjerte! Og til Arne Undersrud for et flott initiativ.
Kanskje kan vi invitere til SYNG nord en gang neste vinter!Jan Harald Hagen
major/seksjonsleder
Seksjon for musikk